22 feb

5 tips bij (storm)schade

StormschadeStormschade kan aardig in de papieren lopen, zeker als je de verzekeringsprocedure niet goed volgt. Daarom gaven Adfiz in De Telegraaf vijf tips om die verzekering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

1. Het eerste wat je doet als je schade ontdekt is deze zoveel mogelijk beperken. Ga na wat er precies is gebeurd, en kijk na of er geen verdere schade kan ontstaan. Mocht jouw verzekeraar erachter komen dat je dit onvoldoende hebt gedaan, dan kan die korten op jouw uitkering.

2. Breng de situatie in beeld: maak foto’s. Op deze manier versoepel je het verzekeringstraject. Noteer hierbij de datum en het tijdstip van de opgelopen schade. Het helpt natuurlijk als je ook foto’s kunt laten zien van voor het schade-incident. Het kan dan ook handig zijn om op voorhand al foto’s te maken van bijvoorbeeld jouw auto, tuinhek of dak.

3. Neem meteen contact op met Smeink Assurantiën. De verzekeringsmaatschappij kan een schadeexpert inschakelen om de reparatie te begroten. Volgens Wim Heeres, voorzitter bij Adfiz, de brancheorganisatie voor financieel adviseurs, is het zeker bij bedragen boven de €500 raadzaam om een expert in te schakelen. “Dan kan er nauwkeurig worden bekeken wat wel en niet aan schade is opgelopen, zodat misverstanden worden voorkomen.”

4. Schadeformulieren kunnen door u samen met Smeink Assurantiën worden ingevuld, maar u kunt het schadeformulier ook op onze website downloaden. Op deze manier kan je dit zelf via internet snel doorgeven.

5. Weet je het even niet meer; schakel ons in om je te helpen. Daar zijn we namelijk voor.

Bron: Adfiz en Telegraaf

17 feb

Cyberrisico’s, wat kan mij gebeuren?

cyberrisico'sIn onze -door data gedreven- samenleving, waar internet de ruggengraat van vrijwel elk bedrijf is geworden, dient zich een nieuw, veelomvattend risico aan: cyber. Dit risico is niet concreet te benoemen en is niet toe te schrijven aan één enkele oorzaak. Cyberrisico’s zijn namelijk veelomvattend. Denk bijvoorbeeld aan een defecte server, phishing of een DDOS-aanval. De gevolgen van cyberrisico’s zijn ook talrijk. Zo kunnen cyberrisico’s leiden tot dataverlies, imagoschade of onbereikbaarheid. Omdat de schadepost moeilijk is in te schatten en ongekend groot kan zijn, levert het toevoegen van cyberdekkingen aan een bestaande verzekering geen panklare oplossing.

Cyberrisico wordt onderschat
Hoewel het risico zich niet goed laat definiëren, groeit het wel met de dag en in elke sector. Zo is 23% van de MKB-bedrijven wel eens aangevallen via het internet. We kennen allemaal de DDOS aanvallen op grote ondernemingen als Ziggo en enkele banken. Toch investeert het midden- en kleinbedrijf nog niet massaal in cybersecurity. Volgens onderzoek van ABN-AMRO lijken deze bedrijven het risico juist te onderschatten.

Ondanks de aanzwellende media-aandacht, is het risicobesef en het kennisniveau over cyber laag. Wanneer bedrijven niet de juiste maatregelen treffen, is de dreiging en de impact van schade in het MKB groot. Daarbij is het onduidelijk welke maatregelen men zelf kan en moet treffen om een cyberaanval te voorkomen of het risico te verkleinen. Dreiging kan op alle niveaus plaatsvinden en hoewel het onderwerp hoog op de politieke agenda staat, kunnen (Inter)nationale overheden slechts beperkte inspanning leveren om cybercrime te voorkomen.

Meldplicht datalekken
Dit jaar komt er zonder twijfel meer inzicht in de omvang van cybercrime. Sinds 1 januari 2016 is namelijk de meldplicht datalekken van kracht. Door deze meldplicht moeten bedrijven een datalek direct een melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Hierdoor wordt zichtbaar hoe belangrijk een goede beveiliging van persoonsgegevens is en welke gevaren afnemers, toeleveranciers en consumenten lopen.

Wat kun je doen?
Voorbereidingen treffen! De kans dat een ondernemer in aanraking komt (of al is geweest!) met cybercrime is groot. Maar wat is de mogelijke omvang van de schade? Net als bij andere risico’s begint het met inzicht. Welk risico loop ik en wat zou de impact zijn? De tweede stap is preventief maatregelen nemen. Hiermee wordt de kans op schade verkleind of schade zelfs voorkomen. Als derde kan een ondernemer zich voorbereiden op het moment dat de schade zich voordoet. Zo helpt een actuele back-up om snel weer te beschikken over verloren data.

Bron ASR

15 feb

Griep en ziekteverzuimverzekering

Griep en ziekteverzuimverzekeringDe griep gaat rond. Je personeel is ziek. En nu? 
De griep is in het land. Al sinds begin januari is officieel sprake van een epidemie (gedurende 2 weken meer dan 51 op 100.000 mensen last van griep). De afgelopen vijf seizoenen duurde de griepepidemie gemiddeld 12 weken, met vorig jaar een uitschieter van 21 weken! Een goed moment om stil te staan wat ziek personeel voor je bedrijf kan betekenen.

Het is goed om op tijd stil te staan bij de gevolgen van verzuim, want ziek personeel kan je duur komen te staan! Op dit moment moet je namelijk gedurende 2 jaar het loon door betalen als werkgever. Er zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij zwangerschap of orgaandonatie. Uiteraard kun je je ook verzekeren.

Als je besluit je voor verzuim te verzekeren, zorg dan dat je deze 4 vragen voor jezelf beantwoordt:
1. Welke risico’s wil en kan ik lopen?
2. Hoe wil ik verzekerd zijn?
3. Welke verzekeraar past bij mij?
4. Welk onderhoud wil ik voor mijn verzekering?

Uiteraard helpen wij u met het in kaart brengen van de risico’s en een hierbij passend advies.

Verzuim voorkomen

Kijk ook even of je meer kunt doen aan het voorkomen van (langdurig) verzuim.

Voor de griep gelden uiteraard andere preventietips. Behalve de griepprik voor risicogroepen geven huisartsen vooral hele simpele praktische tips om besmetting te voorkomen:
• Raak zo min mogelijk uw neus en mond aan.
• Bedek uw neus en mond als u moet hoesten of niezen.
• Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes en gooi deze weg na één keer gebruik.
• Was regelmatig uw handen met water en zeep.

Meer weten over een ziekteverzuimverzekering? Neem dan contact met ons op.

Bron Adfiz

10 feb

T Rijbewijs

T Rijbewijs
Ken je dat? Dat je op zondagmiddag rustig over een smalle landweg rijdt en een gigantische trekkercombinatie, bijna breder dan de weg zelf, je tegemoet komt? ​​Dan hoop je maar dat de bestuurder weet wat hij doet. Een klein foutje met zo’n gevaarte kan grote gevolgen hebben.

Waarom het T rijbewijs?
Uit cijfers bleek dat de verkeersveiligheid in Nederland de laatste jaren verbeterd is, maar dat juist trekkers en soortgelijken daarop een uitzondering waren. Het was natuurlijk ook wel heel gek dat je als zestienjarige zonder rijbewijs met zulke enorme voertuigen de openbare weg op mocht, terwijl je zelfs voor een bromfiets een rijbewijs nodig hebt. Doordat zulke grote voertuigen steeds vaker op de openbare weg reden, groeiden de risico’s en daarmee de noodzaak voor een rijbewijs.

Op 1 juli 2015 was dat rijbewijs dan ook een feit. Op die datum werd het zogenoemde T rijbewijs ingevoerd. Een rijbewijs voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Iedereen die op deze datum in het bezit was van een B rijbewijs krijgt automatisch T erbij. Iedereen die na deze datum zijn B rijbewijs heeft behaald, krijgt T er niet meer bij en moet hier apart rijlessen voor volgen en examen doen.

Het rijbewijs geldt voor de openbare weg en alles wat hieraan gelijk aan wordt gesteld. Dat zijn alle terreinen die bereikbaar zijn voor het overige verkeer. Alleen op een afgesloten terrein dat afgesloten is voor anderen is dus geen T rijbewijs nodig.

Toekomst
En we gaan verder met de trekker. Want naast het rijbewijs is in de toekomst ook een kenteken noodzakelijk om de openbare weg op te mogen.  Vanaf 2018 moet met dit T-kenteken worden voldaan aan de Europese APK-verplichting voor snelle trekkers. Voordeel is wel dat daarmee ook de snelheid, daar waar veilig, verhoogd wordt tot 40 km/u in plaats van 25.

Met het kenteken wordt het ook voor de politie makkelijker overtreders te traceren en zaken als verzekering en laadvermogen te controleren

Wanneer mag ik een LBT of MMBS besturen na 1 juli 2015?
U mag een LBT of MMBS besturen als;

  • u de categorie T heeft op het Nederlands rijbewijs
  • u 18 jaar of ouder bent en uw Nederlands rijbewijs met de categorie B is afgegeven voor 1 juli 2015
  • u een geldig trekkercertificaat heeft (tot 1 juli 2016)
  • vrijstelling voor machines tot 130cm, die gebruikt worden voor bijvoorbeeld veegwerkzaamheden, onkruidbestrijding

Bron: ASR

05 feb

Let op met Stichting Hypotheekclaim

Huiseigenaren die een aflossingsvrije hypotheek verruilden voor een annuïteitenhypotheek zouden volgens Stichting Hypotheekclaim schade lopen. De stichting roept hypotheekoverstappers op om tegen betaling hun dossier te laten controleren. Adfiz twijfelt sterk aan de beweringen van de stichting. Ook Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor Stichting Hypotheekclaim.

Volgens de stichting zouden overstappers niet gewezen zijn op de fiscale voordelen van een aflossingsvrije hypotheek. Met een maximale schuld is de hypotheekrenteaftrek ook maximaal. De lagere maandlast waar de stichting mee schermt komt doordat er niet afgelost wordt, en dus aan het einde van de looptijd de volledige schuld nog intact is.

Vereniging Eigen Huis herkent de misstanden niet die stichting Hypotheekclaim schetst: “Door de crisis en de dalende huizenprijzen kozen veel huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek ervoor deze af te lossen via een annuïtaire variant. Bij een verhuizing kan een nieuwe hypotheek maximaal voor de helft aflossingsvrij zijn. Deze moet altijd aan het einde van de looptijd alsnog worden afgelost. Wie hier onvoldoende rekening mee houdt, kan dan in de problemen komen.”

Wilt u meer informatie over uw hypotheek, neem dan gerust contact met ons op.

 

01 feb

Zorgeloos op wintersport? Denk aan uw verzekering!

Tijdens de wintermaanden gaan veel Nederlanders op wintersport. Misschien heeft u uw wintersportvakantie ook geboekt of gaat u dit nog doen. Het is belangrijk om hierbij ook uw reisverzekering te checken. Veel reisverzekeringen bieden namelijk geen standaarddekking voor wintersport.

Wat is er verzekerd onder de wintersportdekking?

Tijdens een wintersportvakantie loopt u extra risico en maakt u gebruik van dure skispullen. Met de dekking ‘wintersport’ verzekert u uw (gehuurde) ski’s, skiuitrusting, skipassen en eventueel niet-gevolgde skilessen als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld bij:

– het vroegtijdig moeten afbreken van de vakantie in verband met familie omstandigheden
– opname in een plaatselijk ziekenhuis
– een ongeval
– beschadiging, verlies of diefstal

Zonder een wintersportdekking zijn uw skispullen niet verzekerd en komen bijvoorbeeld ook de kosten van een gipsvlucht voor eigen rekening.

Wij adviseren u graag
Wij kunnen u verschillende reisverzekeringen met wintersportdekking aanbieden, zodat u onbezorgd kunt genieten van uw vakantie. Heeft u al een reisverzekering bij ons afgesloten maar nog geen wintersportdekking? Het is mogelijk deze tussentijds voor u toe te voegen. Als u twijfelt over uw dekking of u heeft andere vragen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

(Bron: nieuwsbrief Voogd)