Hypotheken

Hypotheek

Offerte Aanvragen

Goed hypotheekadvies

U gaat een huis kopen. Dan heeft u waarschijnlijk een hypothecaire lening nodig. Maar weet u welke hypotheekvorm voor u het meest ideaal is, hoe u uw maandlasten laag kunt houden en hoe u optimaal gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrek? Met hypotheekadvies van Smeink Assurantiën weet u wat er te kiezen valt. Duidelijk en overzichtelijk.

Met ons hypotheekadvies naar de beste hypotheek

Ons hypotheekadvies is meer dan alleen een prijsvergelijking. We analyseren grondig uw situatie en bekijken vervolgens welke hypotheek daarbij past, qua prijs én voorwaarden. Met Smeink Assurantiën staat u er nooit alleen voor: wij begeleiden u van de eerste oriëntatie tot uw aanvraag bij de hypotheekaanbieder.

Met hypotheekadvies van Smeink Assurantiën weet u precies:

 • Wat uw maximale hypotheek is
 • Wat uw maximale maandlasten zijn
 • Welke hypotheekvorm voor u het meest ideaal is
 • Hoe u de risico’s rond uw hypotheek kunt afdekken
 • Bij welke hypotheekaanbieders u het beste terecht kunt
 • Of u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheekgarantie of een starterslening

Oversluiten van uw hypotheek kan behoorlijke besparing opleveren
Hypotheekadvies is ook interessant op het moment dat u uw hypotheek wilt oversluiten, bijvoorbeeld omdat uw rentevaste periode afloopt. Omdat de hypotheekrente relatief laag is, kan overstappen naar een andere hypotheekaanbieder aantrekkelijk zijn. Met ons hypotheekadvies weet u waar de kansen liggen en hoe u kunt besparen op uw maandlasten.

Hypotheekadvies in Maarssen

Erkend Hypotheek Adviseur MaarssenOns hypotheekadvies is geheel onafhankelijk. Wij zijn een erkend Hypotheekadviseur. Maak het u zelf gemakkelijk en profiteer van onze ruime ervaring en veel deskundigheid! Bel 030 – 241 02 06 of bezoek ons kantoor in Maarssen.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Hypotheekvormen


Lineaire Hypotheek

 • vaste aflossing
 • hoge aanvangslasten
 • dalende maandbetaling
 • afnemend fiscaal voordeel

lineaire hypotheekBij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. De rente wordt steeds berekend over het nog niet afgeloste deel van de hypotheek en daalt dus. In de beginperiode zijn de hypotheeklasten het hoogst, jaarlijks worden de lasten lager. Over de gehele looptijd bezien, is deze hypotheekvorm de voordeligste.
U kunt voor deze hypotheekvorm kiezen wanneer u in korte tijd vermogen wilt opbouwen of een inkomensdaling verwacht.


Annuïteitenhypotheek

 • oplopende aflossing
 • lage aanvangslasten
 •  vaste maandbetaling
 •  afnemend fiscaal voordeel

annuiteiten hypotheekOok bij deze hypotheekvorm lost u iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. Gedurende de looptijd van de lening wordt jaarlijks hetzelfde bedrag betaald voor rente en aflossing samen. Zeker de eerste tien jaar is dat minder dan bij de lineaire hypotheek.
Jonge starters op de woningmarkt hebben veel voordeel bij deze hypotheekvorm, omdat bij aanvang de netto-maandlasten relatief laag zijn. De netto-lasten worden in de loop van de tijd hoger.


Levenhypotheek

 • oplopende waarde
 • hogere aanvangslasten
 • vaste maandbetaling
 • hoog fiscaal voordeel

Leven hypotheekDeze hypotheek bestaat uit twee onderdelen; een losse levensverzekering en een aflossingsvrije lening. Er wordt een levensverzekering afgesloten die dekking geeft voor het risico van overlijden en een kapitaal uitkeert bij in leven zijn op een vooraf bepaalde einddatum. Op de einddatum kan met de kapitaaluitkering (plus de extra winstuitkering) de lening in een keer afgelost worden. Omdat er gedurende de gehele looptijd niet wordt afgelost, is het rentebestanddeel van deze hypotheek constant.
Aangezien renten op schulden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting kan deze vorm van lenen de voorkeur hebben vanwege de maximale rente-aftrek.

Spaarhypotheek

 • annuïtair spaardeel
 • lage aanvangslasten
 • vaste maandbetaling
 • optimaal fiscaal voordeel

SpaarhypotheekIn principe werkt de spaarhypotheek op dezelfde wijze als de levenhypotheek. Op de lening wordt gedurende de looptijd niets afgelost. Met de opbrengst van de spaarverzekering wordt de lening afgelost bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden.
Het bijzondere van de spaarhypotheek is, dat over de betaalde spaarpremies (de aflossing) een rente vergoed wordt die gelijk is aan de berekende hypotheekrente. Telkens als de hypotheekrente wordt aangepast zal de te betalen spaarpremie zodanig worden herzien dat de lening op de einddatum precies is afgelost. Door koppeling van de hypotheekrente aan de spaarpremie zal de premie bij een hoge rentestand dalen en bij een lage rente stijgen.
Deze hypotheekvorm geeft, naast de maximale rente-aftrek voor de inkomstenbelasting, zekerheid over de einduitkering. Bijkomend voordeel is, dat de maandlasten minder afhankelijk zijn van renteschommelingen.

Beleggingshypotheek

 • waarde-opbouw door beleggingen
 • lage aanvangslasten
 • vaste maandbetaling
 • hoog fiscaal voordeel

BeleggingshypotheekOok hier is het belastingvoordeel maximaal. De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Door middel van een maandelijkse inleg op een beleggingsrekening groeit uw vermogen naar het uiteindelijke hypotheekbedrag, waarbij de einduitkering niet gegarandeerd is. Dit bedrag wordt gebruikt om op de einddatum de hypotheek af te lossen. De rente voor het deel van de lening dat gebruikt wordt voor de aankoop van de effecten (de inleg op de beleggingsrekening) kan niet worden aangemerkt als aftrekbare kosten.
Deze vorm kenmerkt zich door grote vrijheid. De waarde van aandelen kan fluctueren, waardoor er géén garantie gegeven kan worden dat de beleggingsrekening op de einddatum daadwerkelijk het benodigde bedrag zal opbrengen. Anderzijds bestaat de kans dat de uiteindelijke uitkering hoger is dan het hypotheekbedrag.

Beleggingshypotheek + Levensverzekering

 • waarde-opbouw door beleggingen
 • vaste maandbetaling
 • uitkering door middel van beleggingsverzekering
 • hoog fiscaal voordeel

beleggingshypotheek en levensU “spaart” in deze vorm niet door middel van een beleggingsrekening, maar door middel van een beleggingsverzekering. Deze verzekering wordt direct afgesloten en betaald vanuit de lening. De maandelijkse kosten zijn hierdoor laag. De rente van de af te sluiten lening wordt als een aftrekbare kostenpost beschouwd.
Afhankelijk van uw financiële en fiscale situatie kan deze vorm u behoorlijke besparingen opleveren.

Aflossingsvrije hypotheek

 • geen verplichte periodieke aflossing
 • vaste maandbetaling
 • afnemend fiscaal voordeel

aflossingsvrije hypotheekBij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd de lening niet af; u betaalt alleen rente. U geniet daardoor de maximale hypotheekrente-aftrek over de gehele looptijd. U bouwt echter geen vermogen op.
Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.

Bankspaarhypotheek

 • waarde-opbouw door sparen of beleggen
 • vaste maandbetaling
 • optimaal fiscaal voordeel

BankspaarhypotheekEen bankspaarhypotheek is een combinatie van een lening en een geblokkeerde spaarrekening (de Spaarrekening Eigen Woning) of beleggingsrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning). Op deze geblokkeerde rekening bouwt u vermogen op door periodiek geld te storten. Het rendement op het spaargeld of de beleggingen wordt -onder voorwaarden- fiscaal gunstig behandeld.
Gedurende de looptijd wordt de lening niet afgelost, waardoor u optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden. Aan het eind van de looptijd lost u in een keer uw bankspaarhypotheek af met het op de spaar- of beleggingsrekening opgebouwde vermogen.