30 nov

Tips om schadevrij te blijven

schoorsteen vegenTips om schadevrij te blijven.
Schade kan je duur komen te staan. Mede omdat schade die je zelf kon voorkomen meestal niet verzekerd is. Zonde! Er zijn veel dingen die je kunt ondernemen om schade door storm, water, vrieskou en brand te voorkomen of verminderen. Welke dingen dan? Dat lees je in deze tips!

 

Houd de waterleidingen vorstvrij
De hoofdkraan en watermeter zijn het belangrijkst om te beschermen tegen de vorst. Met name in de kruipruimte is de kans op bevriezing groot. Pak de watermeter en hoofdkraan goed in en isoleer de leidingen.

Sluit de buitenkraan af
Een buitenkraan is zo bevroren. Sluit de buitenkraan dan voor de vrieskou af en tap het overgebleven water af zodat er geen water in de leidingen kan bevriezen. Er bestaan ook vorstvrije buitenkranen.

Bescherm je cv-installatie
Ook je radiatoren kunnen bevriezen. Zet de thermostaat in de winter nooit lager dan 10 graden en laat alle radiatoren de hele winter openstaan. Ook als je op vakantie gaat of voor langere tijd je huis verlaat.

Veeg je schoorsteen
Een gezellige open haard in je huis? Laat je schoorsteen voor je de open haard aansteekt nog schoonvegen. Dat kan een woningbrand voorkomen.

Verschoon het filter van je afzuigkap
In je afzuigkap zit een filter. Zorg dat je deze regelmatig verschoont. Er blijft namelijk veel vet in deze filters hangen die hierdoor makkelijk vlam vatten.

Check je dak en dakgoot regelmatig
Met alle vallende bladeren ligt je dakgoot snel vol en dat vergroot de kans op verstoppingen en overstromingen. Check regelmatig je dakgoot en houd deze schoon. En als je dan toch op je dak let, kijk dan ook meteen of er geen dakpannen los liggen. Schade die ontstaat door een verstopte dakgoot is niet meer verzekerd.

Ruim je tuin en/of balkon op
Berg je tuinmeubels op, verwijder losse onderdelen en kijk grote bomen na. Haal alles weg wat los is of makkelijk los kan raken en daardoor schade zou kunnen veroorzaken.

Parkeer je auto veilig
Is er harde wind of een stevige bui voorspelt? Parkeer je auto op een veilige plek. Dus niet naast een boom of op een dijk.

Houd je huis tochtvrij
Ramen open tijdens een regenbui? Dat kan veel waterschade veroorzaken. Net als de harde wind die dan binnen kan komen en deuren te hard dicht slaat. Houd je huis tocht- en regenvrij.

Laat je auto niet onbemand ontdooien
Vlak voordat je echt moet vertrekken alvast de motor van de auto laten draaien om de ramen te ontdooien. Kan, maar laat je auto daarbij niet onbemand achter. Je bent niet verzekerd als iemand er mee vandoor gaat.

Plaats een bliksemafleider
Als je niet in de stad of in de buurt van hoge gebouwen of masten woont is het raadzaam om een bliksemafleider op je huis te plaatsen. Een bliksembeveiliger kan je helpen bij de keuze van een bliksemafleider en het aanleggen ervan.

Hang brandmelders op
Hang brandmelders op plekken in huis waar de kans op brand groot is. Bijvoorbeeld in de keuken, hal en woonkamer. Zo word je op tijd gewaarschuwd als er brand of rookontwikkeling is.

En als je dan toch met de brandmelders bezig bent, kijk dan meteen naar ruimtes waar koolmonoxide kan ontstaan en hang daar koolmonoxidemelders op.

Zet apparaten die je niet gebruikt uit
Zet apparaten die je niet gebruikt uit. Dit voorkomt het doorbranden van je apparaten en verkleint de kans op brandschade (en je bespaart meteen op de energierekening!)

Bij onweer: trek telefoon- en internetkabels los en haal stekkers uit het stopcontact
Als de bliksem inslaat kunnen de stoppen doorslaan of –branden. Haal alle stekkers uit de stopcontacten en schakel de hoofdschakelaar uit om brand in elektrische apparaten te voorkomen. Haal ook telefoon- en internetkabels los. Want als de onweer inslaat in de telefoon- en internetkabel bij jou in de omgeving kan er via de kabels brand ontstaan in je huis na een blikseminslag. Hiervoor hoeft de bliksem niet in jouw huis te slaan.

Bron Adfiz

22 feb

5 tips bij (storm)schade

StormschadeStormschade kan aardig in de papieren lopen, zeker als je de verzekeringsprocedure niet goed volgt. Daarom gaven Adfiz in De Telegraaf vijf tips om die verzekering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

1. Het eerste wat je doet als je schade ontdekt is deze zoveel mogelijk beperken. Ga na wat er precies is gebeurd, en kijk na of er geen verdere schade kan ontstaan. Mocht jouw verzekeraar erachter komen dat je dit onvoldoende hebt gedaan, dan kan die korten op jouw uitkering.

2. Breng de situatie in beeld: maak foto’s. Op deze manier versoepel je het verzekeringstraject. Noteer hierbij de datum en het tijdstip van de opgelopen schade. Het helpt natuurlijk als je ook foto’s kunt laten zien van voor het schade-incident. Het kan dan ook handig zijn om op voorhand al foto’s te maken van bijvoorbeeld jouw auto, tuinhek of dak.

3. Neem meteen contact op met Smeink Assurantiën. De verzekeringsmaatschappij kan een schadeexpert inschakelen om de reparatie te begroten. Volgens Wim Heeres, voorzitter bij Adfiz, de brancheorganisatie voor financieel adviseurs, is het zeker bij bedragen boven de €500 raadzaam om een expert in te schakelen. “Dan kan er nauwkeurig worden bekeken wat wel en niet aan schade is opgelopen, zodat misverstanden worden voorkomen.”

4. Schadeformulieren kunnen door u samen met Smeink Assurantiën worden ingevuld, maar u kunt het schadeformulier ook op onze website downloaden. Op deze manier kan je dit zelf via internet snel doorgeven.

5. Weet je het even niet meer; schakel ons in om je te helpen. Daar zijn we namelijk voor.

Bron: Adfiz en Telegraaf

30 dec

Donkere dagen, meer inbrekers

InbrekersIn de wintermaanden wordt er vaker ingebroken, dat weet de politie al jaren. Een inbraak heeft grote gevolgen voor uw gevoel van veiligheid en voor uw portemonnee. Met een goede verzekering beperkt u de financiële schade.

In 2013 werd er in Nederland 87.480 keer ingebroken, wat neerkomt op 240 inbraken per dag. Dat is lager dan de 250 inbraken per dag in 2012, maar het gemiddelde schadebedrag per inbraak nam helaas wel toe. Inbrekers slaan dus minder vaak hun slag, maar gaan er wel vandoor met een grotere buit.

Vinex-wijk inbraakgevoeliger

De kans op inbraak blijkt overigens in Vinex-wijken 15% hoger te liggen dan in vergelijkbare stedelijke gebieden. Het Verbond van Verzekeraars vermoedt dat er in deze buurten minder sociale controle is omdat bewoners elkaar minder goed kennen. Men is daardoor minder alert op inbraaksignalen bij de buren. Vinex-wijken worden bovendien relatief vaak bewoond door tweeverdieners die overdag van huis zijn. En door het dubbele inkomen zijn er vaker waardevolle spullen in huis en gaan de bewoners ‘s avonds nog al eens op stap.

Psychische klachten

Slachtoffers van een inbraak houden daar vaak langdurig psychische en lichamelijke klachten aan over. Dit blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar te maken kregen met een woninginbraak had een groot deel in de weken daarna last van inslaapproblemen, onrustig slapen of nachtmerries. Ook concentratieproblemen, neerslachtigheid en gespannenheid kwamen vaak voor. Bijna 40 procent zegt het gevoel van veiligheid in eigen huis kwijt te zijn. En maar liefst 20 procent verwacht zelfs zijn leven lang last te houden van een inbraak.

Maatregelen treffen

Voorkom inbraakellende door uw huis veiliger te maken. Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u talloze preventietips om de kans op inbraak te verkleinen. Met een goed beveiligd huis kunt u bovendien een korting krijgen op de premie van uw inboedelverzekering.

Wilt u meer informatie en advies over dekking en premies van uw inboedelverzekering? Neem contact op met ons kantoor.

21 dec

Pakketverzekering levert voordeel op

PakketverzekeringDe meeste Nederlanders sluiten een schadeverzekering af op het moment dat ze dat nodig vinden. Omdat alles apart is afgesloten is het resultaat dan vaak een bonte verzameling van losse polisbladen. Dat kan overzichtelijker én voordeliger.

In plaats van losse verzekeringen kunt u er ook voor kiezen alle verzekeringen op te nemen in een pakket: de pakketverzekering. Dat heeft verschillende voordelen. Allereerst is het een stuk overzichtelijker. Geen aparte polisbladen meer, maar al uw verzekeringen netjes bij elkaar op één polisblad. Geen aparte afschriften of facturen meer per verzekering. In plaats daarvan staan en u voldoet de premie in een keer voor het hele pakket.

Premiekorting

Het tweede voordeel van de pakketverzekering is een financieel voordeel. U profiteert namelijk van een korting op de totaalpremie. Die korting wordt hoger naarmate u meer verzekeringen in uw pakket heeft. De totale korting kan wel oplopen tot 12%.

Oververzekerd of onderverzekerd?

Daarnaast is het met een pakketverzekering gemakkelijker om de verschillende verzekeringen goed op elkaar aan te laten sluiten. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat meerdere verzekeringen één bepaald risico afdekken. Verkeersrechtsbijstand bijvoorbeeld kan op de autopolis zijn meegenomen, maar ook op de rechtsbijstandverzekering en op de reisverzekering. In dat geval bent u oververzekerd en betaalt u te veel premie. Omgekeerd kunnen uw verzekeringen ook hiaten vertonen omdat er risico’s niet verzekerd zijn die u liever wel afgedekt ziet.

Periodieke controle

Ten slotte is de pakketverzekering een goede basis voor een periodieke controle door ons kantoor. Bent u nog naar wens verzekerd? Zijn er omstandigheden gewijzigd waardoor bepaalde dekkingen eraf kunnen of er juist bij moeten? Neem contact op met ons kantoor als u wilt profiteren van de voordelen van een pakketverzekering en als u uw hele pakket wilt laten doorlichten.

16 dec

Opstalverzekering dekt meer dan schade aan uw woning

OpstalverzekeringOp 3 augustus van dit jaar vielen tijdens werkzaamheden in Alphen aan de Rijn twee grote bouwkranen en een brugdeel om en kwamen terecht op enkele panden. Stelt u zich eens voor dat het uw woning is die getroffen wordt. Welke schade krijgt u dan vergoed? Schade aan uw woonhuis wordt gedekt door uw opstal- oftewel woonhuisverzekering. Vanuit deze verzekering wordt het herstel van de woning betaald. Moet het pand gesloopt worden, dan krijgt u geld voor een nieuwe woning. Uw huis is verzekerd voor de herbouwwaarde, dat wil zeggen het bedrag dat nodig is om een vergelijkbaar pand op dezelfde plek te herbouwen. De herbouwwaarde ligt doorgaans lager dan de verkoopwaarde.

Verblijfskosten

Niet alleen de schade aan uw pand wordt vergoed met de opstalverzekering. Want als uw huis grote schade oploopt, zijn er nog allerlei bijzondere kosten waarmee u te maken kunt krijgen. Als u bijvoorbeeld (tijdelijk) niet in uw huis kunt wonen, moet u naar een andere plek uitwijken. Vrijwel alle verzekeraars vergoeden dan de verblijfskosten voor een maximumtermijn van 3 maanden. Moet de woning worden herbouwd, dan wordt dat meestal verlengd naar 1 jaar. De vergoedingen blijken dan per verzekeraar sterk uiteen te lopen. Bij de een krijgt u de werkelijk gemaakte kosten vergoed, de ander vergoedt alleen de zogenaamde huurderving. Huurderving is het bedrag dat u aan inkomsten gemist had als u de woning had verhuurd. Het is de vraag of die vergoeding hoog genoeg is als u noodgedwongen in een hotel moet verblijven.

Opruimen en schoonmaken

Naast vergoedingen voor verblijfskosten kent uw woonhuisverzekering dekkingen voor andere bijzondere kosten. Dat zijn bijvoorbeeld de bereddingskosten: het geld dat u uitgeeft aan maatregelen om schade te voorkomen of te verminderen. Of de opruimingskosten als er bijvoorbeeld een uitgebrande keuken moet worden verwijderd. Is door de verzekerde gebeurtenis grond, grondwater of oppervlaktewater verontreinigd, dan krijgt u te maken met saneringskosten. En dan zijn er nog kosten om schade aan uw tuin te herstellen of om verplichte veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het plaatsen van een hek om de woning. Uit recent onderzoek is gebleken dat verzekeraars met name voor de bijzondere kosten heel verschillende dekkingen bieden.

Vrij om over te stappen

U heeft misschien een woonhuisverzekering afgesloten toen u uw huis kocht en er verder nooit meer naar omgekeken. Bovendien denkt u misschien dat deze verzekering verplicht afgesloten moet worden bij uw hypotheekverstrekker en dat overstappen niet mogelijk is. In werkelijkheid bent u vrij om uw eigen woonhuisverzekeraar te kiezen. Neem daarom contact op met ons kantoor om uw verzekering te laten doorlichten. Bent u ergens anders beter en/of goedkoper uit? Dan adviseren wij u daar graag over.

04 dec

Bereid u voor op brand

Bereid u voor op brand

In Nederland breekt er ieder jaar brand uit in 100.000 woningen. De impact daarvan op de getroffenen kan enorm zijn en de schade kan in de tonnen lopen. Aandacht voor brandpreventie blijft daarom nodig. Hoe voorkomt u brand? En wat moet u doen als er toch brand ontstaat?

BrandverzekeringZoals ieder jaar vinden de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar is er veel aandacht voor het brandrisico bij ouderen. Ouderen zijn soms vergeetachtig waardoor de kans op brand groter wordt. En als er eenmaal brand is, kunnen zij vaak minder snel ingrijpen en minder snel ontkomen. Omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en omdat het aantal ouderen stijgt, neemt in Nederland dit risico toe. Op de website van de nationale brandpreventieweken vindt u tips om de kans op brand bij ouderen te verkleinen.

Niet alleen voor ouderen, voor iedereen is het goed om te weten hoe brand voorkomen kan worden en wat u kunt doen als er toch brand uitbreekt.

Hoe voorkomt u brand?

Koken

 • Blijf bij voorkeur in de keuken als u kookt.
 • Is dit niet goed mogelijk, zet dan de kookwekker ter herinnering.

Roken

 • Rook nooit in bed of als u moe bent, in een luie stoel of op de bank.
 • Zorg dat uw sigaret altijd helemaal gedoofd is na het roken.

Apparaten

 • Reinig het filter van de wasdroger na elke droogbeurt om risicovolle stofverzameling te voorkomen.
 • Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos.
 • Zet apparatuur altijd uit voordat u het huis verlaat of gaat slapen.
 • Laat apparaten bij een mankement altijd goed repareren door een specialist.

Hoe grijpt u snel in bij brand?

Reageer op uw rookmelder

 • Hang verschillende rookmelders op in huis. Dit kan vaak heel eenvoudig met dubbelzijdige tape. U heeft dan geen boor nodig.
 • Koppel de rookmelders onderling. Als er dan ergens rook is, gaan alle rookmelders af.
 • Controleer de rookmelder regelmatig en vervang de batterij tijdig.

Zelf blussen

 • De meeste beginnende brandjes in huis kunt u blussen met water.
 • Als er olie of vet brandt, blus dan nooit met water, want dan ontstaat een grote steekvlam. Dek in dat geval de pan af met een passende deksel.

Vluchtroute oefenen

 • U heeft bij brand hoogstens 5 minuten om uw huis te verlaten. Bedenk daarom hoe u het snelst uw huis uit komt en leg deze vluchtroute vast.
 • Oefen de vluchtroute af en toe met uw ogen dicht.
 • Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is.
 • Spreek af waar u en uw huisgenoten buiten verzamelen.

Bel 112

Verzekering checken

Brand voorkomen is vooral belangrijk voor uw eigen veiligheid. Daarnaast loopt uw inboedel gevaar. De schade door brand kan enorm zijn. Neem contact op met ons om uw inboedelverzekering te laten checken op brandschade en vraag ons om advies over een passende verzekering.