AVB Fotoclubs

Sinds 1 april 2020 zijn fotoclubs die lid zijn van de Fotobond B.N.A.F.V. niet meer meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van de overkoepelende Fotobond B.N.A.F.V. zelf.

Helaas is het vanwege wetgeving niet meer mogelijk om de onderliggende fotoclubs mee te verzekeren op één polis. Van elke afzonderlijke fotoclub dienen gegevens bekend te zijn van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO)

Wij hebben een partij gevonden die een aantrekkelijke premie aanbiedt voor de fotoclubs. Hieronder lees je meer over het voorstel.

Indicatief voorstel

  • Hoedanigheid: Fotoclub/-vereniging.
  • Verzekerd bedrag:  € 2.500.000,00 per aanspraak;
  • Dekkingsgebied: Lidstaten EU
  • Condities: AVB16-1; AWG 16-1;
  • Premie per lid: € 0,50;
  • Minimumpremie per jaar: € 75,00 (excl. 21% Assurantiebelasting)
  • Eigen risico zaakschade: € 125,00 per aanspraak
  • Clausules: 172, 189,  449, 440

Downloads

Aanvraagformulier

Ter informatie: De uiteindelijk belanghebbenden bij een fotoclub zijn de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Deze moeten vermeld worden op pagina 3 van het aanvraagformulier.