CAMERAVERZEKERING

In samenwerking met Fotobond BNAFV (Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen) en Ansvar Idéa biedt Smeink Assurantiën een exclusieve collectieve cameraverzekering. Deze verzekering heeft een voordelige premie en goede polisvoorwaarden zoals een nieuwwaarderegeling van 5 jaar.

Onderstaand vindt u meer informatie over de verzekering. Heeft u nog vragen over de cameraverzekering, neem dan gerust contact met ons op.

Informatie cameraverzekering bij Ansvar Idéa

Premie Cameraverzekering

  • € 20,- per € 1.000,- verzekerd bedrag
  • Minimumpremie: € 50,–
  • Poliskosten: € 4,-
  • Assurantiebelasting: 21%

Aanvullende informatie

  • Verzekerd bedrag: maximaal € 5.000 per object en € 25.000 per polis. Objecten met een nieuwwaarde van meer dan € 5.000 in overleg.
  • Verzekerde objecten: alle foto-, video- en projectieapparatuur en bijbehorende hulpmiddelen zoals flitsers, statieven en apparatuur voor beeldopslag
  • Uitgesloten objecten: laptops, mobiele telefoons, gegevensdragers, studio- en doka-apparatuur
  • Gebruik: uitsluitend particulier gebruik
  • Dekkingsgebied: Wereld
  • Eigen risico: € 0,-

Afschrijving clausule

In afwijking op artikel 6.3 van de bijzondere voorwaarden geldt als waarde voor de gebeurtenis:
a. als het verzekerd object niet ouder is dan 5 jaar: het verzekerde bedrag.
b. als het verzekerd object ouder is dan 5 jaar: het verzekerd bedrag verminderd met een afschrijving van 1% per maand, met een maximum van 10% per jaar, voor iedere maand of gedeelte daarvan dat het verzekerd object ouder is dan 5 jaar.
c. de dagwaarde, als deze hoger is dan de waarde volgens de onder sub b genoemde afschrijvingsmethode.
d. de nieuwwaarde, als deze lager is dan de waarde volgens sub a of volgens de onder sub b genoemde afschrijvingsmethode.

Nieuwe aanvragen/Wijzigingen

Voor nieuwe aanvragen of wijzigingen op bestaande polissen maken wij gebruik van een aanvraag of wijzigingsformulier. Voor nieuw te verzekeren apparatuur ontvangen wij graag de kopie aankoopnota’s. U kunt het formulier sturen naar info@smeinkassurantien.nl

Schade melden

Een schade op de cameraverzekering kunt u bij ons melden via een schadeformulier. Wilt u hier zo duidelijk mogelijk op omschrijven wat de oorzaak van de schade is? Tevens worden wij graag geïnformeerd wat het schadebedrag ongeveer bedraagt. Wij willen u verzoeken om niet direct over te gaan tot het laten repareren van de apparatuur, gezien er mogelijk nog expertise plaats dient te vinden. U kunt het schadeformulier per email sturen naar info@smeinkassurantien.nl

Voorwaarden

Hieronder kunt u de voorwaarden downloaden van de cameraverzekering. Voor deze collectieve cameraverzekering is een andere, veel ruimere schaderegeling van toepassing. Er wordt een clausule op uw polis geplaatst waarin deze schaderegeling gespecificeerd wordt.