01 apr

14 praktische tips om de kans op diefstal, inbraak en ongelukken te verkleinen

Een auto is regelmatig het mikpunt van diefstal en inbraak. Ook kun je gemakkelijk betrokken raken bij een ongeluk. Met deze tips kun u er zelf iets aan doen om de kans op deze voorvallen te verkleinen.


Hoe verklein je de kans op inbraak en diefstal


TIP 1: Maak je auto onaantrekkelijk 
• Laat het kenteken in alle ramen etsen
• Voorzie je auto van een alarm en laat dit goed zichtbaar zijn
• Beveilig je auto met een startonderbreker

TIP 2: Laat je auto veilig achter
• Sluit je auto altijd af
• Controleer ook de achterramen en deuren
• Draai de wielen in de richting van de stoeprand en zet de auto op het stuurslot
• Haal altijd de sleutel uit het contact (en uit je auto) als je uitstapt
• Parkeer je auto op een plek die goed zichtbaar is
• Parkeer je auto niet in risico gebieden

TIP 3: Laat nooit waardevolle spullen achter
• Neem alle kostbaarheden mee
• Neem opladers en houders mee en veeg de afdrukken (zuignappen) van het navigatiesysteem van het raam
• Laat je auto met een geopend dashboardkastje achter, zodat zichtbaar is dat er geen waardevolle spullen in liggen
• Dek een lege laadruimte niet af

TIP 4: Let op je autosleutels
• Leg binnenshuis je sleutels niet zichtbaar neer
• Laat je sleutels in een openbare gelegenheid niet onbeheerd achter

TIP 5: Wees alert bij een particuliere koper
• Ga altijd mee met een proefrit stap tijdens de proefrit niet uit de auto
• Zorg dat je je sleutels terugkrijgt na de proefrit
• Geef je auto bij verkoop pas af wanneer deze is betaald, het kenteken is overgeschreven en je een officieel vrijwaringsbewijs hebt ontvangen


Hoe verklein je de kans op carjacking


TIP 1: Wees voorbereid
• Heb altijd een mobiele telefoon bij je voor calamiteiten
• Voorkom vaste vertrektijden en routes

TIP 2: Let op verdachte omstandigheden
• Let op personen die op korte afstand met je mee lopen en loop anders met een omtrekkende beweging naar je auto
• Controleer en observeer de omgeving rondom je auto
• Controleer de omgeving bij aankomst op je bestemming op een eventuele volger, rij anders een extra rondje
• Verzamel informatie bij verdachte omstandigheden: bijzondere kenmerken personen en het type, merk, kleur en kenteken van de achtervolgende auto

TIP 3: Je gedrag in de auto
• Probeer stilstand met de auto te voorkomen, laat deze zoveel mogelijk rollen
• Houd voldoende afstand als je stilstaat, zodat je weg kunt rijden bij calamiteiten
• Rijd in de stad altijd met vergrendelde portieren en gesloten ramen
• Open je auto als het mogelijk is via de centrale portiervergrendeling en vergrendel deze zodra je in de auto zit
• Parkeer je auto op een plek die goed zichtbaar is


Hoe verklein je de kans op een ongeluk


TIP 1: Laat je niet afleiden
• Gebruik in de auto geen mobiele telefoon
• Laat de radio zoals hij staat: verwissel geen cd en verzet de radiozender niet
• Eet niet in de auto
• Kijk niet achterom naar iets dat zich buiten voordoet
• Rijd niet onder invloed van alcohol en drugs of medicijnen met een nadelige invloed op de rijvaardigheid
• Richt je op het verkeer en niet op andere werkzaamheden, zoals make-up, scheren, iets zoeken in je tas
• Overschrijd de snelheidslimiet niet
• Houd je aan de verkeersregels
• Rijd niet agressief

TIP 2: Zorg voor regulier onderhoud
• Kleine beurt: minstens 1 keer per jaar of elke 10.000 km.
(motorolie verversen, oliefilter vervangen, remblokken controleren, bandenspanning controleren, onderkant wagen controleren, verlichting nakijken, koelwater van de radiator en ruitensproeivloeistof controleren (winter), oliepeil checken)
• Grote beurt: iedere 30.000 km.
(gelijk aan een kleine beurt, met als extra het vervangen van de lucht- en interieurfilter, bougies (benzine motoren) en brandstoffilter en een controle op de distributieriem, v-riemen, versnellingsbakolie, pon- en differentieel olie)
· Regelmatig controleren: lichten, bandenspanning en remverschil, eventuele roestvorming aan de carrosserie

TIP 3: Ga goed voorbereid op pad
◦ Geef je op voor een antislipcursus
◦ Houd rekening met slechte wegen


Hoe verklein je de kans om te water te raken en wat als het gebeurt


TIP 1: Bereid je preventief voor
• Oefen de ontsnappingsmethode, ook met je kinderen, eens op het droge
• Laat alle inzittenden bekend zijn met hoe je een autogordel moet losmaken
• Zorg voor een ‘life hammer’ in de auto, zowel voor- als achterin

TIP 2: Wees alert als je in de omgeving van water rijdt
• Vergrendel je auto nooit wanneer je langs water rijdt

TIP 3: Handel doordacht
• Voorkom paniek als je te water raakt
• Maak de autogordels los en ontsteek de verlichting
• Bereid de ontsnappingskans voor passagiers achterin voor
• Open de portierramen en een eventueel schuifdak om te kunnen ontsnappen
• Wacht bij een zinkende auto tot de portieren geheel onderwater zijn en er voldoende water in de auto is gestroomd
• Haal op het laatste moment diep adem om onderwater te kunnen handelen
• Ontgrendel de portieren en duw deze met constante kracht open
• Laat eventuele kinderen eerst ontsnappen door de geopende portieren
• Zorg dat de passagiers voorin eerst ontsnappen, zodat de passagiers achterin daarna meer ruimte hebben om de auto te kunnen verlaten.


Het voorkomen van diefstal, inbraak of een ongeluk is uiteraard altijd beter dan genezen. Zorg dat je deze risico’s verkleint door preventief te handelen en laat je eens adviseren over de mogelijkheden om je risico’s ook via een verzekering goed te dekken.

Bron: Adfiz

17 feb

Cyberrisico’s, wat kan mij gebeuren?

cyberrisico'sIn onze -door data gedreven- samenleving, waar internet de ruggengraat van vrijwel elk bedrijf is geworden, dient zich een nieuw, veelomvattend risico aan: cyber. Dit risico is niet concreet te benoemen en is niet toe te schrijven aan één enkele oorzaak. Cyberrisico’s zijn namelijk veelomvattend. Denk bijvoorbeeld aan een defecte server, phishing of een DDOS-aanval. De gevolgen van cyberrisico’s zijn ook talrijk. Zo kunnen cyberrisico’s leiden tot dataverlies, imagoschade of onbereikbaarheid. Omdat de schadepost moeilijk is in te schatten en ongekend groot kan zijn, levert het toevoegen van cyberdekkingen aan een bestaande verzekering geen panklare oplossing.

Cyberrisico wordt onderschat
Hoewel het risico zich niet goed laat definiëren, groeit het wel met de dag en in elke sector. Zo is 23% van de MKB-bedrijven wel eens aangevallen via het internet. We kennen allemaal de DDOS aanvallen op grote ondernemingen als Ziggo en enkele banken. Toch investeert het midden- en kleinbedrijf nog niet massaal in cybersecurity. Volgens onderzoek van ABN-AMRO lijken deze bedrijven het risico juist te onderschatten.

Ondanks de aanzwellende media-aandacht, is het risicobesef en het kennisniveau over cyber laag. Wanneer bedrijven niet de juiste maatregelen treffen, is de dreiging en de impact van schade in het MKB groot. Daarbij is het onduidelijk welke maatregelen men zelf kan en moet treffen om een cyberaanval te voorkomen of het risico te verkleinen. Dreiging kan op alle niveaus plaatsvinden en hoewel het onderwerp hoog op de politieke agenda staat, kunnen (Inter)nationale overheden slechts beperkte inspanning leveren om cybercrime te voorkomen.

Meldplicht datalekken
Dit jaar komt er zonder twijfel meer inzicht in de omvang van cybercrime. Sinds 1 januari 2016 is namelijk de meldplicht datalekken van kracht. Door deze meldplicht moeten bedrijven een datalek direct een melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Hierdoor wordt zichtbaar hoe belangrijk een goede beveiliging van persoonsgegevens is en welke gevaren afnemers, toeleveranciers en consumenten lopen.

Wat kun je doen?
Voorbereidingen treffen! De kans dat een ondernemer in aanraking komt (of al is geweest!) met cybercrime is groot. Maar wat is de mogelijke omvang van de schade? Net als bij andere risico’s begint het met inzicht. Welk risico loop ik en wat zou de impact zijn? De tweede stap is preventief maatregelen nemen. Hiermee wordt de kans op schade verkleind of schade zelfs voorkomen. Als derde kan een ondernemer zich voorbereiden op het moment dat de schade zich voordoet. Zo helpt een actuele back-up om snel weer te beschikken over verloren data.

Bron ASR

15 feb

Griep en ziekteverzuimverzekering

Griep en ziekteverzuimverzekeringDe griep gaat rond. Je personeel is ziek. En nu? 
De griep is in het land. Al sinds begin januari is officieel sprake van een epidemie (gedurende 2 weken meer dan 51 op 100.000 mensen last van griep). De afgelopen vijf seizoenen duurde de griepepidemie gemiddeld 12 weken, met vorig jaar een uitschieter van 21 weken! Een goed moment om stil te staan wat ziek personeel voor je bedrijf kan betekenen.

Het is goed om op tijd stil te staan bij de gevolgen van verzuim, want ziek personeel kan je duur komen te staan! Op dit moment moet je namelijk gedurende 2 jaar het loon door betalen als werkgever. Er zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij zwangerschap of orgaandonatie. Uiteraard kun je je ook verzekeren.

Als je besluit je voor verzuim te verzekeren, zorg dan dat je deze 4 vragen voor jezelf beantwoordt:
1. Welke risico’s wil en kan ik lopen?
2. Hoe wil ik verzekerd zijn?
3. Welke verzekeraar past bij mij?
4. Welk onderhoud wil ik voor mijn verzekering?

Uiteraard helpen wij u met het in kaart brengen van de risico’s en een hierbij passend advies.

Verzuim voorkomen

Kijk ook even of je meer kunt doen aan het voorkomen van (langdurig) verzuim.

Voor de griep gelden uiteraard andere preventietips. Behalve de griepprik voor risicogroepen geven huisartsen vooral hele simpele praktische tips om besmetting te voorkomen:
• Raak zo min mogelijk uw neus en mond aan.
• Bedek uw neus en mond als u moet hoesten of niezen.
• Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes en gooi deze weg na één keer gebruik.
• Was regelmatig uw handen met water en zeep.

Meer weten over een ziekteverzuimverzekering? Neem dan contact met ons op.

Bron Adfiz

30 dec

Donkere dagen, meer inbrekers

InbrekersIn de wintermaanden wordt er vaker ingebroken, dat weet de politie al jaren. Een inbraak heeft grote gevolgen voor uw gevoel van veiligheid en voor uw portemonnee. Met een goede verzekering beperkt u de financiële schade.

In 2013 werd er in Nederland 87.480 keer ingebroken, wat neerkomt op 240 inbraken per dag. Dat is lager dan de 250 inbraken per dag in 2012, maar het gemiddelde schadebedrag per inbraak nam helaas wel toe. Inbrekers slaan dus minder vaak hun slag, maar gaan er wel vandoor met een grotere buit.

Vinex-wijk inbraakgevoeliger

De kans op inbraak blijkt overigens in Vinex-wijken 15% hoger te liggen dan in vergelijkbare stedelijke gebieden. Het Verbond van Verzekeraars vermoedt dat er in deze buurten minder sociale controle is omdat bewoners elkaar minder goed kennen. Men is daardoor minder alert op inbraaksignalen bij de buren. Vinex-wijken worden bovendien relatief vaak bewoond door tweeverdieners die overdag van huis zijn. En door het dubbele inkomen zijn er vaker waardevolle spullen in huis en gaan de bewoners ‘s avonds nog al eens op stap.

Psychische klachten

Slachtoffers van een inbraak houden daar vaak langdurig psychische en lichamelijke klachten aan over. Dit blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar te maken kregen met een woninginbraak had een groot deel in de weken daarna last van inslaapproblemen, onrustig slapen of nachtmerries. Ook concentratieproblemen, neerslachtigheid en gespannenheid kwamen vaak voor. Bijna 40 procent zegt het gevoel van veiligheid in eigen huis kwijt te zijn. En maar liefst 20 procent verwacht zelfs zijn leven lang last te houden van een inbraak.

Maatregelen treffen

Voorkom inbraakellende door uw huis veiliger te maken. Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u talloze preventietips om de kans op inbraak te verkleinen. Met een goed beveiligd huis kunt u bovendien een korting krijgen op de premie van uw inboedelverzekering.

Wilt u meer informatie en advies over dekking en premies van uw inboedelverzekering? Neem contact op met ons kantoor.

04 dec

Bereid u voor op brand

Bereid u voor op brand

In Nederland breekt er ieder jaar brand uit in 100.000 woningen. De impact daarvan op de getroffenen kan enorm zijn en de schade kan in de tonnen lopen. Aandacht voor brandpreventie blijft daarom nodig. Hoe voorkomt u brand? En wat moet u doen als er toch brand ontstaat?

BrandverzekeringZoals ieder jaar vinden de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar is er veel aandacht voor het brandrisico bij ouderen. Ouderen zijn soms vergeetachtig waardoor de kans op brand groter wordt. En als er eenmaal brand is, kunnen zij vaak minder snel ingrijpen en minder snel ontkomen. Omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en omdat het aantal ouderen stijgt, neemt in Nederland dit risico toe. Op de website van de nationale brandpreventieweken vindt u tips om de kans op brand bij ouderen te verkleinen.

Niet alleen voor ouderen, voor iedereen is het goed om te weten hoe brand voorkomen kan worden en wat u kunt doen als er toch brand uitbreekt.

Hoe voorkomt u brand?

Koken

 • Blijf bij voorkeur in de keuken als u kookt.
 • Is dit niet goed mogelijk, zet dan de kookwekker ter herinnering.

Roken

 • Rook nooit in bed of als u moe bent, in een luie stoel of op de bank.
 • Zorg dat uw sigaret altijd helemaal gedoofd is na het roken.

Apparaten

 • Reinig het filter van de wasdroger na elke droogbeurt om risicovolle stofverzameling te voorkomen.
 • Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos.
 • Zet apparatuur altijd uit voordat u het huis verlaat of gaat slapen.
 • Laat apparaten bij een mankement altijd goed repareren door een specialist.

Hoe grijpt u snel in bij brand?

Reageer op uw rookmelder

 • Hang verschillende rookmelders op in huis. Dit kan vaak heel eenvoudig met dubbelzijdige tape. U heeft dan geen boor nodig.
 • Koppel de rookmelders onderling. Als er dan ergens rook is, gaan alle rookmelders af.
 • Controleer de rookmelder regelmatig en vervang de batterij tijdig.

Zelf blussen

 • De meeste beginnende brandjes in huis kunt u blussen met water.
 • Als er olie of vet brandt, blus dan nooit met water, want dan ontstaat een grote steekvlam. Dek in dat geval de pan af met een passende deksel.

Vluchtroute oefenen

 • U heeft bij brand hoogstens 5 minuten om uw huis te verlaten. Bedenk daarom hoe u het snelst uw huis uit komt en leg deze vluchtroute vast.
 • Oefen de vluchtroute af en toe met uw ogen dicht.
 • Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is.
 • Spreek af waar u en uw huisgenoten buiten verzamelen.

Bel 112

Verzekering checken

Brand voorkomen is vooral belangrijk voor uw eigen veiligheid. Daarnaast loopt uw inboedel gevaar. De schade door brand kan enorm zijn. Neem contact op met ons om uw inboedelverzekering te laten checken op brandschade en vraag ons om advies over een passende verzekering.