Zelf uw advocaat kiezen of niet?

Rechtsbijstand

Zelf uw advocaat kiezen of niet?

Met een rechtsbijstandverzekering, mag u tegenwoordig zelf uw advocaat kiezen als u met een rechtszaak te maken heeft. Maar dat is duur en verzekeraars hangen daar dus een prijskaartje aan. Dan toch voor de advocaat van de verzekeraar kiezen?
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, mag u voor een rechtszaak alleen een externe advocaat inschakelen met toestemming en in opdracht van uw verzekeraar. Tot twee jaar geleden gaf de verzekeraar die toestemming meestal alleen als het om zeer specialistische bijstand ging of bij zaken waar een advocaat verplicht is. Dat is slechts in 3% van alle rechtsbijstandverzoeken het geval.

Altijd vrije advocaatkeuze

Er kwam protest tegen de beperkte vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof van Justitie boog zich over de kwestie en gaf de protesterenden gelijk. Sindsdien mag u altijd zelf bepalen welke advocaat uw zaak gaat behandelen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Dus ook als een advocaat niet verplicht is, zoals bij arbeids- of huurzaken. Doorgaans mag u per procedure één keer zelf een rechtshulpverlener kiezen. Let op! U moet nog wel altijd om toestemming vragen. Gebeurt dit niet, dan krijgt u de kosten niet vergoed.

Beperking maximumvergoeding

Door de vrije advocaatkeuze zien rechtsbijstandverzekeraars hun kosten sterk stijgen. Want als zij een beroep doen op hun interne pool van juristen, is dat veel goedkoper dan wanneer zij een zelfstandige advocaat moeten betalen. Die kost algauw 200 euro per uur. De verzekeraars hebben daarom de maximumvergoeding voor externe advocaten fors verlaagd. Het maximum kan zelfs zo laag zijn dat het de vraag is of u überhaupt nog een zaak kunt voeren. Vooral als van dat bedrag ook nog de btw van 21%, de kosten van eventuele getuigen en deskundigen en die van de griffie en deurwaarders af gaan. Soms kunt u kiezen voor een hogere limiet, maar dan betaalt u ook meer premie.

Geschillencommissie

Misschien vindt u het vanwege de premie beter om uw belangen te laten behartigen door de advocaat van de verzekeraar zelf. Maar wat als uw rechtsbijstandverzekeraar laat weten dat uw rechtshulpverzoek geen kans van slagen heeft? Er komt dan geen rechtszaak, ook als u uw kansen zelf wel positief inschat. Of wat als u niet tevreden bent over de manier waarop uw zaak door de verzekeraar is behandeld? In beide gevallen kunt u een beroep doen op de geschillenregeling van de rechtsbijstandverzekering. Dan wordt een externe advocaat ingeschakeld die met een frisse blik naar uw dossier kijkt. Daar betaalt u niets voor en het advies van de externe advocaat is bindend: dat moet de verzekeraar uitvoeren.

Advies over rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering of denkt u erover om er een af te sluiten. Neem dan contact op met ons kantoor voor advies. Wij bespreken welke vormen van rechtsbijstand u wilt verzekeren, vergelijken de dekkingen en gaan na hoe het staat met de vergoedingen voor een externe advocaat. Pas dan zoeken we de polis die past bij uw wensen.