Arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk

ArbeidsongeschiktheidsverzekeringEen verzekering kiezen om te voorkomen dat uw inkomsten sterk dalen omdat u arbeidsongeschikt bent, is beslist geen standaard invuloefening. Want voor iedere ondernemer ligt dat risico weer anders. Wij gaan daarom met u in gesprek om u op maat te verzekeren.

Hoe groot is het risico dat u als ondernemer financieel in de problemen raakt omdat u arbeidsongeschikt bent? Op die vraag is geen algemeen antwoord mogelijk. Veel hangt af van uw financiële situatie voordat u door ziekte of een aandoening uitvalt. Ook maakt het uit in welke mate u arbeidsongeschikt bent. En als er andere inkomstenbronnen zijn of als u terug kunt vallen op een financiële reserve, ligt het risico weer anders.

Financiële situatie

Als wij met u in gesprek gaan over het verzekeren van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, analyseren wij daarom eerst uw financiële situatie. Wij kijken dan niet alleen naar uw inkomsten en uw vermogen, maar ook naar uw uitgaven en betalingsverplichtingen. Heeft u een partner, dan willen we ook graag weten hoe zijn of haar financiën eruitzien. Op basis hiervan kunnen we berekenen met welke inkomensterugval u rekening moet houden.

Wensen

In onze analyse is nog een factor van belang. Dat zijn uw persoonlijke wensen. Bent u bijvoorbeeld bereid om bij arbeidsongeschiktheid al uw spaargeld aan te spreken of wilt u het spaartegoed behouden voor de oorspronkelijke bestemming? Als u uw beroep niet uit kunt oefenen, bent u dan bereid om werk buiten uw vakgebied te accepteren? Kunt en wilt u uw huidige uitgavenpatroon versoberen? Wilt u een uitkering tot uw pensionering of vertrouwt u erop dat u na verloop van tijd weer zelf uw geld verdient? Zijn er ziekten of aandoeningen die u bereid bent uit te sluiten van de dekking?

Knoop doorhakken

Uw financiële situatie en uw persoonlijke wensen vormen het uitgangspunt voor ons advies. Uiteraard wilt u weten wat de gevolgen zijn voor de premie als u een bepaalde keuze maakt. Dat rekenen wij voor u uit. U hoeft pas een knoop door te hakken als u een compleet beeld heeft van uw inkomensrisico, de dekking van de verzekering en de premie die daarbij hoort.

Wilt u meer weten of wilt u advies? Neem contact op met ons kantoor.