Schade door terrorisme verzekerd?

terrorismeDe aanslagen in Parijs hebben de hele wereld geschokt. Uw gedachten gaan in de eerste plaats naar de slachtoffers en u stelt zich voor: wat als ik daar bij was? Of als mijn bedrijf schade oploopt door terrorisme?

Na de aanslag in New York op 11 september 2001 werd duidelijk dat terrorisme grote en ingrijpende gevolgen kan hebben, in sommige opzichten slechts vergelijkbaar met de gevolgen van oorlog. Allereerst is het menselijke drama enorm: onschuldige burgers kunnen vermoord worden of ernstig en blijvend letsel oplopen. Maar ook bedrijven kunnen schade lijden door een bom of een schietpartij. Verzekeraars concludeerden dat individuele maatschappijen deze risico’s nooit konden afdekken. Ze schrapten daarom op allerlei polissen de dekking van schade voortvloeiend uit terroristische activiteiten.

Onderlinge solidariteit

Om toch bescherming te bieden tegen de risico’s van terrorisme hebben verzekeraars in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Hier binnen verdelen zij de lasten onderling via een solidariteitsmechanisme. Zij dragen dus niet meer als maatschappij afzonderlijk het risico, maar springen in geval van een aanslag voor elkaar bij, om vergoedingen uit te keren aan getroffen verzekerden. Er is 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor schadevergoeding als gevolg van een terreurdaad. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers toch boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is. Het maakt dus niet uit waar u verzekerd bent.

Vandalismeverzekering

Wilt u extra zekerheid om schade door terreur, maar ook door vandalisme, rellen of sabotage vergoed te krijgen? Dan is een vandalismeverzekering misschien een goede oplossing. Materiële schade is gedekt, maar u kunt de verzekering vaak aanvullen met dekkingen voor extra kosten die u maakt. Denk bijvoorbeeld aan telefoon- of reiskosten. Ook schade die u ondervindt omdat uw bedrijf stil komt te liggen, is soms te verzekeren. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met ons kantoor. Wij zoeken uit of en hoe u zich kunt verzekeren.