Bereid u voor op brand

Bereid u voor op brand

In Nederland breekt er ieder jaar brand uit in 100.000 woningen. De impact daarvan op de getroffenen kan enorm zijn en de schade kan in de tonnen lopen. Aandacht voor brandpreventie blijft daarom nodig. Hoe voorkomt u brand? En wat moet u doen als er toch brand ontstaat?

BrandverzekeringZoals ieder jaar vinden de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar is er veel aandacht voor het brandrisico bij ouderen. Ouderen zijn soms vergeetachtig waardoor de kans op brand groter wordt. En als er eenmaal brand is, kunnen zij vaak minder snel ingrijpen en minder snel ontkomen. Omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en omdat het aantal ouderen stijgt, neemt in Nederland dit risico toe. Op de website van de nationale brandpreventieweken vindt u tips om de kans op brand bij ouderen te verkleinen.

Niet alleen voor ouderen, voor iedereen is het goed om te weten hoe brand voorkomen kan worden en wat u kunt doen als er toch brand uitbreekt.

Hoe voorkomt u brand?

Koken

 • Blijf bij voorkeur in de keuken als u kookt.
 • Is dit niet goed mogelijk, zet dan de kookwekker ter herinnering.

Roken

 • Rook nooit in bed of als u moe bent, in een luie stoel of op de bank.
 • Zorg dat uw sigaret altijd helemaal gedoofd is na het roken.

Apparaten

 • Reinig het filter van de wasdroger na elke droogbeurt om risicovolle stofverzameling te voorkomen.
 • Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos.
 • Zet apparatuur altijd uit voordat u het huis verlaat of gaat slapen.
 • Laat apparaten bij een mankement altijd goed repareren door een specialist.

Hoe grijpt u snel in bij brand?

Reageer op uw rookmelder

 • Hang verschillende rookmelders op in huis. Dit kan vaak heel eenvoudig met dubbelzijdige tape. U heeft dan geen boor nodig.
 • Koppel de rookmelders onderling. Als er dan ergens rook is, gaan alle rookmelders af.
 • Controleer de rookmelder regelmatig en vervang de batterij tijdig.

Zelf blussen

 • De meeste beginnende brandjes in huis kunt u blussen met water.
 • Als er olie of vet brandt, blus dan nooit met water, want dan ontstaat een grote steekvlam. Dek in dat geval de pan af met een passende deksel.

Vluchtroute oefenen

 • U heeft bij brand hoogstens 5 minuten om uw huis te verlaten. Bedenk daarom hoe u het snelst uw huis uit komt en leg deze vluchtroute vast.
 • Oefen de vluchtroute af en toe met uw ogen dicht.
 • Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is.
 • Spreek af waar u en uw huisgenoten buiten verzamelen.

Bel 112

Verzekering checken

Brand voorkomen is vooral belangrijk voor uw eigen veiligheid. Daarnaast loopt uw inboedel gevaar. De schade door brand kan enorm zijn. Neem contact op met ons om uw inboedelverzekering te laten checken op brandschade en vraag ons om advies over een passende verzekering.