WOZ-waarde

De WOZ-waarde stijgt verder: wat betekent dit voor jou?

De WOZ-beschikking valt in de eerste acht weken van het jaar op de mat. Het is een terugkerend onderwerp van gesprek. Is je huis wel op waarde geschat? Moet je bezwaar maken? En wat betekent het voor de belastingen die je dit jaar moet betalen? Dat zijn vragen waar veel mensen mee zitten.

Ook dit jaar stijgt de WOZ-waarde van veel huizen weer. Gemiddeld ligt de waarde nu twee tot vier procent hoger dan vorig jaar. De huizenprijzen blijven hoog – ondanks de fluctuaties her en der – en de krapte op de arbeidsmarkt lijkt aan te houden.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente berekent de WOZ-waarde van woningen. De Waarderingskamer houdt toezicht op het proces. De WOZ-waarde hangt af van bijvoorbeeld het type woning en de status van het onderhoud. Hierdoor kan de WOZ-waarde per gemeente en per woning verschillen.

De WOZ-waarde wordt berekend op basis van cijfers van een jaar eerder. Nu is de peildatum 1 januari 2023, er is dan gekeken naar de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. De WOZ-waarde loopt dus niet helemaal gelijk met de ontwikkelingen op de woningmarkt en de marktwaarde van woningen.

Wat doen we met de WOZ-waarde?

Op basis van de WOZ-waarde worden onder andere de gemeentelijke belastingen berekend, denk bijvoorbeeld aan de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting. Ook is de WOZ-waarde van je woning belangrijk voor de inkomstenbelasting.

Over het algemeen is de regel: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je moet betalen. Dat betekent dat een lagere WOZ-waarde in veel gevallen interessanter is.

Maar een lagere WOZ-waarde is niet altijd handig. Als je plannen hebt om je huis te verkopen, dan kan een hogere waarde juist interessant zijn. Dit kan namelijk meewegen in het bepalen van de prijs.

Nieuw proces

Sinds 2022 is de manier waarop gemeenten de WOZ-waarde bepalen aangepast. Voorheen werd altijd gekeken naar de inhoud van een woning. Nu gaat het om de gebruiksoppervlakte. Daarnaast worden huizen in een gemeente met elkaar vergeleken om de WOZ-waarde te bepalen.

Bezwaar maken

Ben jij het niet eens met de berekende WOZ-waarde? Dan kun je gratis bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken nadat je de WOZ-beschikking hebt ontvangen. Niet alleen woningeigenaren, maar ook huurders kunnen bezwaar maken. De maximale huurprijs wordt bijvoorbeeld onder andere bepaald op basis van de WOZ-waarde.

Bureaus

Er zijn veel bureaus die op basis van no cure, no pay willen helpen met het indienen van een bewaar zoals bezwaarmaker.nl. Wordt de WOZ-waarde verlaagd, dan moet de gemeente de gemaakte kosten betalen. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de overheid de inzet van deze bureaus wil beperken. Dit komt omdat het aantal bezwaren, en daarmee de kosten voor gemeenten, de afgelopen jaren flink is opgelopen. Wil je bezwaar maken met een bureau, kijk dan goed wat de regels en mogelijkheden zijn.

WOZ-waarde opvragen

Weet je (nog) niet wat de WOZ-waarde van je woning is? Dan kun je dit gratis opvragen bij het WOZ-waardeloket. Ook kun je bij de gemeente een taxatieverslag opvragen.