prinsjesdag

Prinsjesdag 2023

Net voor de zomer viel het kabinet, maar desondanks is er een miljoenennota gepresenteerd. Het demissionaire kabinet heeft plannen gemaakt voor het komende jaar. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen – met name op het gebied van hypotheken en verzekeringen – voor je een rij.

 • De grens van het toptarief in de inkomstenbelasting wordt minder geïndexeerd, waardoor belastingplichtigen eerder te maken krijgen met het hoogste inkomstenbelastingtarief (49,5%). De grens wordt in 2024 € 75.624 (dat zou eerder naar ruim € 80.000 gegaan zijn).
 • In 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Dat houdt in dat werkgevers volgens de wet verplicht worden om werknemers ten minste een minimumuurloon te betalen. De vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen.
 • De huurtoeslag wordt verhoogd met maximaal 416 euro per jaar.
 • Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 blijft 0,35%.
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67% van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2024 daalt dit percentage naar 80%.
 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2024 waarschijnlijk met 2% tot 4%.
 • De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 stopgezet.
 • De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 440.000 naar € 510.000.
 • Het heffingsvrije vermogen in Box 3 blijft gelijk, € 57.000 (dubbel voor fiscale partners).
 • Het huidige tarief in Box 3 wordt met 2% verhoogd naar 34%.
 • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 12 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
 • Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
 • De zorgtoeslag gaat in 2024 omlaag naar maximaal €127 per maand.

Let op!! Het is mogelijk dat er nog wijzigingen optreden.