Opstalverzekering dekt meer dan schade aan uw woning

OpstalverzekeringOp 3 augustus van dit jaar vielen tijdens werkzaamheden in Alphen aan de Rijn twee grote bouwkranen en een brugdeel om en kwamen terecht op enkele panden. Stelt u zich eens voor dat het uw woning is die getroffen wordt. Welke schade krijgt u dan vergoed? Schade aan uw woonhuis wordt gedekt door uw opstal- oftewel woonhuisverzekering. Vanuit deze verzekering wordt het herstel van de woning betaald. Moet het pand gesloopt worden, dan krijgt u geld voor een nieuwe woning. Uw huis is verzekerd voor de herbouwwaarde, dat wil zeggen het bedrag dat nodig is om een vergelijkbaar pand op dezelfde plek te herbouwen. De herbouwwaarde ligt doorgaans lager dan de verkoopwaarde.

Verblijfskosten

Niet alleen de schade aan uw pand wordt vergoed met de opstalverzekering. Want als uw huis grote schade oploopt, zijn er nog allerlei bijzondere kosten waarmee u te maken kunt krijgen. Als u bijvoorbeeld (tijdelijk) niet in uw huis kunt wonen, moet u naar een andere plek uitwijken. Vrijwel alle verzekeraars vergoeden dan de verblijfskosten voor een maximumtermijn van 3 maanden. Moet de woning worden herbouwd, dan wordt dat meestal verlengd naar 1 jaar. De vergoedingen blijken dan per verzekeraar sterk uiteen te lopen. Bij de een krijgt u de werkelijk gemaakte kosten vergoed, de ander vergoedt alleen de zogenaamde huurderving. Huurderving is het bedrag dat u aan inkomsten gemist had als u de woning had verhuurd. Het is de vraag of die vergoeding hoog genoeg is als u noodgedwongen in een hotel moet verblijven.

Opruimen en schoonmaken

Naast vergoedingen voor verblijfskosten kent uw woonhuisverzekering dekkingen voor andere bijzondere kosten. Dat zijn bijvoorbeeld de bereddingskosten: het geld dat u uitgeeft aan maatregelen om schade te voorkomen of te verminderen. Of de opruimingskosten als er bijvoorbeeld een uitgebrande keuken moet worden verwijderd. Is door de verzekerde gebeurtenis grond, grondwater of oppervlaktewater verontreinigd, dan krijgt u te maken met saneringskosten. En dan zijn er nog kosten om schade aan uw tuin te herstellen of om verplichte veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het plaatsen van een hek om de woning. Uit recent onderzoek is gebleken dat verzekeraars met name voor de bijzondere kosten heel verschillende dekkingen bieden.

Vrij om over te stappen

U heeft misschien een woonhuisverzekering afgesloten toen u uw huis kocht en er verder nooit meer naar omgekeken. Bovendien denkt u misschien dat deze verzekering verplicht afgesloten moet worden bij uw hypotheekverstrekker en dat overstappen niet mogelijk is. In werkelijkheid bent u vrij om uw eigen woonhuisverzekeraar te kiezen. Neem daarom contact op met ons kantoor om uw verzekering te laten doorlichten. Bent u ergens anders beter en/of goedkoper uit? Dan adviseren wij u daar graag over.