Verbouwen

Nieuwe regels omtrent verbouwen en verduurzamen

De Europese Commissie verplicht gebouweigenaren, waaronder dus ook huiseigenaren, om te verduurzamen. Dit doet de commissie door een herziening van de Richtlijn voor Energieprestaties van Gebouwen (EPBD). Deze nieuwe regel geldt als je je huis grondig gaat renoveren. Wat precies een grote verbouwing is, is lastig vast te stellen.

Grote verbouwing?

De meest concrete omschrijving: Als je meer dan 25 procent van de buitenkant van je huis (gebouwschil) vernieuwt, verandert of vergroot én als je de verwarmings- of koelinstallatie aanpast. De gebouwschil bestaat uit de vloer op de begane grond, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak.

Ga je een aanbouw plaatsen? Dan telt voor deze regel de oppervlakte van het opengebroken deel ten opzichte van de maat van het huis na verbouwing.

Meer duurzame energiebronnen

De Europese Commissie en de Nederlandse overheid willen op deze manier het gebruik van duurzame energiebronnen vergroten. Het is inmiddels geen verrassing meer dat we de komende jaren met z’n allen over moet stappen op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.

De nieuwe regel omtrent gebouwen moet eraan bijdragen dat meer mensen – vrijwillig of verplicht via regelgeving – overstappen op duurzame energie via een warmtepomp, een warmtenet of zonnepanelen. De gemeente controleert bij de vergunningaanvraag of de plannen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Rekentool

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een rekentool ontwikkeld om te kijken of jouw verbouwing onder deze regelgeving valt en hoe groot het aandeel hernieuwbare energie dan moet zijn.

Verplichten of stimuleren?

Vereniging Eigen Huis (VEH) voorziet nog wel een aantal problemen met de uitvoering van deze nieuwe regelgeving. De vereniging maakt zich zorgen over de opstapeling van maatregelen, onnodige regeldruk en extra kosten voor woningbezitters. VEH zou naar eigen zeggen liever zien dat de overheid zich eerst richt op het wegnemen van barrières en het stimuleren van verduurzaming door ontzorgen, subsidies en regelingen zoals de salderingsregeling.