De belastingaangifte 2022

Het voorjaar breekt aan en dat betekent dat het ook weer tijd is voor de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst vult zo veel mogelijk al voor je in. Het is belangrijk om de gegevens goed te controleren, zeker als je situatie het afgelopen jaar veranderd is. Bijvoorbeeld als je bent gaan samenwonen. Kijk dan even goed of je nog gegevens moet aanvullen.

Eigen woning

Het is ook belangrijk om de aftrekposten goed te controleren. Sommige kosten die je maakt, zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Veel mensen weten bijvoorbeeld dat de hypotheekrente aftrekbaar is. Ook de kosten rondom het afsluiten van een hypotheek en het aankopen van een huis – zoals advies- en notariskosten – zijn aftrekbaar. Daarnaast is de boeterente bij het oversluiten van een hypotheek op te voeren als aftrekpost.

Een eigen woning heeft dus verschillende belastingvoordelen. Al voert het kabinet hierin wel de nodige veranderingen door. De hypotheekrenteaftrek daalt bijvoorbeeld al een aantal jaren gestaag.

Voordeel bij verzekeringen

Niet alleen je hypotheek, maar ook verzekeringen kunnen een interessante aftrekpost zijn. Je kunt de premie van sommige verzekeringen geheel of gedeeltelijk aftrekken van je belastbaar inkomen. Zo is voor zelfstandig ondernemers de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar. Ook een woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheid, de lijfrenteverzekering of het fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct kun je opvoeren als aftrekpost.

Dat maakt het fiscaal gezien interessanter om zo’n verzekering af te sluiten. Als een dergelijke verzekering uitkeert, dan moet je over dat bedrag wel belasting betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de belastingschijf waarin jouw inkomen valt.

Minder bekende aftrekposten

Naast deze bekendere aftrekposten zijn er ook nog een aantal minder bekende aftrekbare kosten. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde zorgkosten meenemen als aftrekpost. Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk om de reiskosten met het openbaar vervoer naar het werk op te voeren als aftrekpost. Kijk voor een overzicht van alle aftrekposten en de bijbehorende voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Studiekosten

Let op: studiekosten zijn in 2022 niet meer fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is het STAP-budget in de plaats gekomen. Alle werkenden of werkzoekenden kunnen €1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Vooralsnog moet je er snel bijzijn om ook daadwerkelijk een budget te bemachtigen. De potjes voor het STAP-budget zijn snel leeg.

Data

Als het belastingformulier voor 1 april binnen is bij de Belastingdienst, ontvang je voor 1 juli een bericht. Als je het formulier pas na 1 april instuurt, dan krijg je ook pas later bericht. De aangifte inkomstenbelasting voor 2022 moet uiterlijk voor 1 mei 2023 binnen zijn bij de Belastingdienst.

Voorlopige aanslag

Naast de aangifte inkomstenbelasting voor 2022, heb je waarschijnlijk ook al een voorlopige aanslag voor 2023 gehad. Dit is het bedrag dat je alvast vooruit moet betalen, je kunt dit in één keer betalen, of je maakt er een maandelijks bedrag van. Controleer ook hier je gegevens en de bedragen. Een verandering in je persoonlijke situatie kan van invloed zijn op je voorlopige aanslag. Neem dan contact op met de Belastingdienst.