Hypotheek

Aflossen op je aflossingsvrije hypotheek?

Veel huizenbezitters hebben nog een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Je hebt dan relatief weinig maandlasten omdat je alleen rente betaalt en geen aflossing. Het aflossen van de hypotheek gebeurt aan het einde van de looptijd of bij verkoop van je huis. Zijn er ook andere mogelijkheden? En hoe gaat dat in z’n werk?

Een hypotheek is altijd heel persoonlijk. Je krijgt altijd een advies op maat om te zorgen dat de hypotheek zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijke situatie en wensen. Daarom is er ook geen eenduidig advies als het gaat om extra aflossen op een (deels) aflossingsvrije hypotheek.

In één keer aflossen

Meestal heeft een aflossingsvrije hypotheek, net als alle andere hypotheekvormen, een looptijd van dertig jaar. Bij een aflossingsvrije hypotheek blijft de schuld gelijk, je betaalt alleen rente en geen aflossing. Hierdoor bouw je geen vermogen op.

Normaal gesproken vindt de aflossing van een aflossingsvrije hypotheek in één keer plaats bij verkoop van het huis. Als de looptijd van de hypotheek – na dertig jaar – afloopt, dan kan de geldverstrekker je verplichten om de hele hypotheek of een deel daarvan af te lossen.

Deels aflossen met spaargeld

Het is vaak ook mogelijk om tussentijds een deel van de hypotheek af te lossen. Bij veel geldverstrekkers kun je jaarlijks een bepaald percentage van de hypotheek boetevrij aflossen. Sommige mensen gebruiken hier bijvoorbeeld een deel van hun spaargeld voor. Dat kan zeker in deze tijd interessant zijn, want spaargeld op de bank levert weinig tot geen rendement op. Daarnaast hebben veel mensen een levensverzekering of een spaarvorm om de hypotheek (deels) af te kunnen lossen.

Beperkte renteaftrek

Sinds 2001 is de hypotheekrente nog maximaal dertig jaar aftrekbaar. Heb je een aflossingsvrije hypotheek met de startdatum voor 2001, dan heb je vanaf 2001 nog recht op dertig jaar renteaftrek. Voor veel huizenbezitters vervalt de hypotheekrenteaftrek dus vanaf 2031. Je kunt dan te maken krijgen met hogere maandlasten. Zeker als je alleen AOW of een relatief laag pensioen ontvangt, kan dit grote financiële gevolgen hebben.  

Nieuwe aflossingsvrije hypotheek?

Wil je een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluiten? Dat kan. Alleen je hebt bij een aflossingsvrije hypotheek geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Dit is wel het geval bij een lineaire of een annuïtaire hypotheek (bij deze hypotheekvormen los je de hypotheek in dertig jaar af). Toch kan het in bepaalde gevallen nog steeds interessant zijn om een (deels) aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, bijvoorbeeld bij een lage rentestand.

Laat je hierin wel altijd goed door ons adviseren. Een aflossingsvrije hypotheek brengt bepaalde risico’s met zich mee, daarvoor waarschuwen ook De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markt (AFM).  

Overwaarde

De waarde van woningen is de laatste tijd flink gestegen. Hierdoor is de overwaarde van je huis waarschijnlijk ook toegenomen. Dat kan voor geldverstrekkers een reden zijn om je aflossingsvrije hypotheek eventueel te verlengen. Heb je geen overwaarde of is je hypotheek hoger dan de waarde van je huis? Vraag dan om een advies op maat.

Meer informatie

Overweeg je een andere hypotheekvorm, een extra aflossing of een andere wijziging aan je hypotheek? Neem dan gerust contact met ons op, we adviseren je graag.