25 apr

Kan de hypotheekrente omlaag?

HypotheekMet rentemiddeling kunnen een op de vijf woningbezitters hun maandlasten fors omlaag krijgen. Dat concludeert de Hypotheker na analyse van meer dan 300.000 hypotheken.

Dan moeten wel alle 27 geldverstrekkers in Nederland die rentemiddeling aanbieden. Nu doen maar zes partijen dit: Centraal Beheer, ING, Obvion, Regiobank, SNS Bank, Westland-Utrecht en Woonfonds Hypotheken. Meer geldverstrekkers hebben aangegeven rentemiddeling te willen aanbieden.

Je moet als huizenbezitter dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de hypotheek zijn afgesloten voor de aankoop van een woning, mag het geen spaarhypotheek zijn en loopt de rentevaste periode af over 24 maanden of meer.

Wil je weten of jij de juiste hypotheekrente betaalt? Neem dan gerust contact met ons op voor advies hierover.

Bron: Adfiz

20 apr

Hoe verzeker je je auto? Allrisk, beperkt casco of WA?

Hoe verzeker je je auto? Allrisk, beperkt casco of WA? Hoe moet je je auto verzekeren? Is dat alleen afhankelijk van de leeftijd, of komt er meer bij kijken? We geven inzicht in een paar veel voorkomende misverstanden, zodat je beter voorbereid je keuze kunt maken.

Misverstand: Volledig casco is altijd de beste keuze

De volledig casco autoverzekering, ook wel all-risk verzekering genaamd, is de meest uitgebreide autoverzekering. Deze verzekering vergoedt schade aan je auto, ook als je zelf de veroorzaker bent. Je bent bovendien verzekerd tegen vandalisme en diefstal. Er bestaan veel misverstanden over wanneer je kiest voor een all-risk verzekering. Een all-risk verzekering wordt bijvoorbeeld vaak afgesloten bij auto’s tot vijf jaar oud. Daarna is de waarde van je wagen zo gedaald dat het in sommige gevallen zonde is om te betalen voor all-risk.

Het is niet altijd verstandig om deze vuistregels te hanteren. Er is tegenwoordig zoveel maatwerk mogelijk. De premies komen niet meer uit een boekje, maar worden berekend op basis van heel wat variabelen, waardoor de premieverschillen tussen all-risk en WA soms kleiner zijn dan je zou verwachten. Als je een oude brik hebt kan de premie voor all-risk zo weinig hoger zijn dat het toch interessant is om daarmee alleen al ruitschade af te dekken.

Misverstand: nieuwwaarde regelingen zijn altijd 1 jaar

De nieuwwaarde regeling is de regeling waarbij de verzekeraars de nieuwwaarde van je auto uitkeren als je auto wordt gestolen of total loss wordt verklaard. Je leest vaak dat dit alleen voor het eerste jaar geldt. Dat klopt alleen niet. Je hebt ze in 1, 2 en 3 jaar en daar valt dus veel te kiezen. Je kunt ook aanvullende zaken als aanschafwaarde of vervangingswaarde kiezen naast dagwaarde. En dan is je auto opeens veel langer een allrisk verzekering waard dan de standaard 5 jaar die geopperd wordt.

Misverstand: Na 5 en 8 jaar moet je je verzekering downgraden

Als je auto 5 of 8 jaar oud is zou je je verzekering volgens prijsvergelijkers moeten downgraden. Maar wat als je je auto gefinancierd hebt en je rijdt hem total-loss met alleen een WA-verzekering? Dan blijf je met de volledige restschuld zitten. Of wat als je voor je werk afhankelijk bent van je auto en onvoldoende buffers hebt? Vaak is er bovendien bij een uitgebreidere dekking ook een vervangende auto-regeling, toch makkelijk als je de volgende dag gewoon op je werk verwacht wordt. Misschien op zichzelf onvoldoende reden om allrisk te houden, maar wel een reële overweging. Zeker bij beperkte premieverschillen.

Tot slot

Een autoverzekering is een product met veel keuzeopties. Bovendien moet je je onder andere afvragen waar je je auto voor gebruikt, hoe groot het probleem is als je geen auto hebt, en wie er in de auto rijden en meerijden. Daarnaast spelen bijvoorbeeld regio, type auto, leeftijd en jouw financiële middelen ook mee

Bron Adfiz

13 apr

Rob Smeink, adviseur van de maand april

Trots laten wij u weten dat Rob Smeink is verkozen tot de adviseur van de maand april bij BLG wonen! Lees hieronder het interview tussen BLG wonen en Rob Smeink:

foto rob smeinkRob Smeink (51): “Het kopen van een huis moet een feestje zijn. Alles moet goed voelen, van het begin tot het eind. Dat is mijn taak.”

“Ik vraag altijd heel duidelijk wat de klant verwacht van een hypotheekverstrekker. Zodra ik ernaar vraag, merk ik vaak dat er wel onderscheid gemaakt wordt. Kent de klant een bank, of niet? De klant moet zich prettig voelen bij de leverancier en bij mijn advies. Het kopen van een woning moet een positieve gebeurtenis zijn. Alles moet goed voelen, van het begin tot het eind. Niets mag daarbij uit de toon vallen. Ik zie het als mijn taak de klant zo weinig mogelijk te laten merken van eventuele hobbels die moeten worden genomen. Het moet een feestje zijn!”

Beste voor de klant

“Vaak heeft de klant wel een mening over een hypotheekverstrekker zodra je ernaar vraagt. Als het beste product wordt aangeboden door een bank waarmee de klant een slechte ervaring heeft gehad dan zoek ik uit wat de basis van die slechte ervaring is. Misschien kan ik dat nog ombuigen als ik die partij in mijn advies een hele goede optie vind. Er zijn altijd wel verschillende mogelijkheden. Je zit vrijwel nooit vast aan één bank of verzekeraar. Sommige banken hanteren bepaalde kortingsvoorwaarden waar ik geen groot voorstander van ben. Maar als dit voor de klant juist een hele goede optie is, waarom zou ik dan iets anders willen?”

Achtergrond

Na veel omzwervingen is Rob in 1990 begonnen als assurantieadviseur bij destijds Amev, nu ASR. “Ik heb daar 10 jaar gewerkt. In 1999 heb ik meegedaan aan een pilot binnen Amev (ASR) om verzelfstandiging van de adviseurs te bereiken. In samenwerking met hen ben ik per 1 januari 2000 voor mezelf begonnen. Hiervoor werden 25 adviseurs geselecteerd die hun portefeuilles konden overnemen. Het was geen gebonden overeenkomst. We waren helemaal vrij om te doen en laten wat we zelf wilden. In de jaren daarna heb ik altijd binding met ASR behouden. Ik heb groei doorgemaakt en tot en met 2006 diverse portefeuilles overgenomen. Dit heeft geresulteerd in een huidig klantenbestand van circa 3000 klanten waarvoor ik schade, leven, hypotheken en financieringen regel.”

Mijn advies

“Wanneer mij gevraagd wordt een advies uit te brengen, start ik met een uitgebreide inventarisatie. Daarbij wordt voornamelijk besproken wat de toekomstvisie van mijn klant is, wat zijn huidige situatie is, hoe zijn carrièreopbouw er op dit moment uitziet, of hij een kinderwens heeft en hoe hij in het leven staat. Vervolgens inventariseer ik wat zijn wensen zijn, wat hij graag nog zou willen en vooral ook wat hij wil blijven kunnen doen. Gaandeweg dit eerste gesprek kom ik heel veel te weten van de klant. Wat hem bezighoudt, wat zijn visie op bepaalde zaken is en hoeveel verstand van zaken hij op het vlak van financiën en verzekeringen heeft.”

Verder kijken

“Voor mij betekent de WoonDenken-visie echt verder kijken dan je neus lang is. Niet alleen in het leven van de klant en in mijn adviezen, maar ook in de manier van begeleiden. We weten allemaal wat de AFM voorschrijft, maar er is meer dan dat. Als adviseur onderscheid je je als je verder doordenkt, de klant aan de hand meeneemt en doorzoekt tot je de juiste oplossing hebt. Mensen krijgen bij mij een full service begeleiding. Bij aankoop van een huis krijgen zij ook de eerste belastingaangifte in het jaar erop. Ik begeleid hen van begin tot eind.”

In de toekomst kijken

“In mijn advies ga ik veel dieper in op de toekomstvisie en het -perspectief van een klant dan de AFM voorschrijft. Die geeft geen richtlijnen af voor het omgaan met situaties in de toekomst. Zo bekijk ik samen met mijn klant of we rekening moeten houden met gezinsuitbreiding en op welke termijn. Wat de gevolgen daarvan zijn op zijn inkomen. Gaat hij of zij minder of helemaal stoppen met werken? Ik ga ook dieper in op het soort werk dat hij doet. En stel hem de vraag of hij dat verwacht te blijven doen. Of dat hij plannen heeft om ooit voor zichzelf te beginnen. Of staat er misschien een hele andere carrièremove in de planning? Als zoiets aan de orde is, moet de klant de nodige flexibiliteit in zijn hypotheek hebben. Dat kan invloed hebben op zijn bestedingsruimte, op hele plaatje van pensionering, etc. Ik ga verder door op zaken en dat maakt mij tot de adviseur die ik ben.”

Realistisch blijven

“Je kan niet alles voorzien. Wat je niet kan voorzien, kan je ook niet in je advies verwerken. Ik spreek een termijn af met mijn klanten waarop ik opnieuw polshoogte neem. Die termijn ligt meestal ergens tussen de twee à drie jaar als er in de tussentijd niet eerder contact is geweest. Op dat moment inventariseer ik opnieuw hoe de situatie op dat moment is, of de klant zelf iets wil veranderen of aflossen en of hij nog tevreden is. Dit doe ik standaard iedere drie jaar bij al mijn klanten waarbij dit aan de orde is. Aandacht voor de klant en een persoonlijk moment voor hem om eventuele vragen te kunnen stellen. Tussendoor mag dit natuurlijk ook altijd. Daarvoor volgt geen rekening. Alleen als er daadwerkelijk iets moet gebeuren of worden veranderd, dan ontvangt de klant een rekening van ons.”

Klant is koning

“De klant bepaalt hoe ver we gaan in onze samenwerking en dienstverlening. Ik lever altijd voorstellen voor een goed schadeverzekeringspakket in mijn advies, maar ook overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid neem ik hierin mee. Uiteindelijk is het aan de klant om te besluiten wat hij wel en niet wil. Het liefste wil ik hem als totaalklant de deur uit laten gaan. Pensioenen regel ik niet, maar ik kijk wel naar de pensioensituatie indien dat aan de orde is. Dit is vooral het geval bij 40-plussers. Dan dient daarmee rekening te worden houden in de opbouw van de hypotheek en hang ik er ook zeker een advies aan. Zodat de klant weet hoe hij eventuele risico’s kan afdekken.”

Wie betaalt bepaalt

“Ik wil een goed en volledig advies uitbrengen. Dat wordt van mij gevraagd. Als ik puur en alleen een hypotheek zou leveren dan vind ik dat ik tekortschiet in mijn advisering. Daarom lever ik liever een totaaladvies. De klant kan dan altijd besluiten dingen niet te kiezen. Als de klant daarbij afwijkt van mijn advies, dan maken we daar afspraken over en zet ik deze op papier. Zo heb ik ooit iemand geadviseerd een woning niet te kopen, ondanks het feit dat hij zich deze wel kon veroorloven. Ik kende zijn bestedingspatroon en die woning paste daar gewoon niet in. Ik probeer altijd een advies te geven dat binnen iemands leven past.”

Aankoop en verkoop

“Mijn specialiteit is hypotheekadvies. Recent kan ik daar makelaardij aan toevoegen. Ik begeleid al jaren mensen bij de aankoop van hun huis en vraag daar niets extra voor. Het aankooptraject deed ik al en nu dus ook het verkooptraject. Ik beheer in Maarssen een nevenvestiging van een makelaardij in Utrecht waar ik de verkoop van huizen begeleid. Ik ben nog geen gecertificeerd makelaar, maar hoop dat binnen nu en anderhalf jaar wel te zijn zodat ik me kan aansluiten bij de brancheorganisatie, als VBO-makelaar.”

Open huis

“Het niveau van mijn financiële dienstverlening trek ik ook hierin door. Het beeld dat veel mensen hebben van een makelaar is vaak niet erg positief. Ik krijg vaak te horen dat ik niet aan dat beeld voldoe. Ik benader de klant, verkoper of aspirant-koper, net als bij mijn adviezen. Probeer hun vertrouwenspersoon te zijn en neem hen aan de hand mee. Ik geef veel persoonlijke aandacht en heb vaak contact. Zo weet de klant altijd wat er speelt. Dat schept rust en geeft vertrouwen. Bij de verkoop van een huis organiseer ik standaard een ‘open huis’. Dit geeft de klant meteen het gevoel dat ik vanaf het begin af aan mijn stinkende best voor hem doe.”

Meedenken

“Ik ben ervan overtuigd dat het aan de hand meenemen van je klant en je in hem verplaatsen het onderscheidend vermogen van een adviseur is. Je bent er voor hem. Laat merken dat je meedenkt, aan de klant maar ook aan de geldverstrekkers. Dan doe je het goed voor allebei. De partijen waar ik mee werk, zien zeer weinig offertes van mij niet doorgaan. Ik ben al op 99% van het traject voordat ik mijn aanvraag indien. Dat is voor iedereen prettig: de klant, de bank en voor mij!”

Smeink Assurantiën, Maarssen
T. 030 241 02 06
E. info@smeinkassurantien.nl
I. smeinkassurantien.nl

TIPS

– Weet waar je mee bezig bent. Maak nooit de fout dat je op je woord of, erger nog, op je advies moet terugkomen.
– Zorg dat je echt betrokken bent bij je klant. Een tevreden klant is je beste uithangbord. Mond-tot-mondreclame is de beste én goedkoopste reclame!

Bron: BLG Wonen

01 apr

14 praktische tips om de kans op diefstal, inbraak en ongelukken te verkleinen

Een auto is regelmatig het mikpunt van diefstal en inbraak. Ook kun je gemakkelijk betrokken raken bij een ongeluk. Met deze tips kun u er zelf iets aan doen om de kans op deze voorvallen te verkleinen.


Hoe verklein je de kans op inbraak en diefstal


TIP 1: Maak je auto onaantrekkelijk 
• Laat het kenteken in alle ramen etsen
• Voorzie je auto van een alarm en laat dit goed zichtbaar zijn
• Beveilig je auto met een startonderbreker

TIP 2: Laat je auto veilig achter
• Sluit je auto altijd af
• Controleer ook de achterramen en deuren
• Draai de wielen in de richting van de stoeprand en zet de auto op het stuurslot
• Haal altijd de sleutel uit het contact (en uit je auto) als je uitstapt
• Parkeer je auto op een plek die goed zichtbaar is
• Parkeer je auto niet in risico gebieden

TIP 3: Laat nooit waardevolle spullen achter
• Neem alle kostbaarheden mee
• Neem opladers en houders mee en veeg de afdrukken (zuignappen) van het navigatiesysteem van het raam
• Laat je auto met een geopend dashboardkastje achter, zodat zichtbaar is dat er geen waardevolle spullen in liggen
• Dek een lege laadruimte niet af

TIP 4: Let op je autosleutels
• Leg binnenshuis je sleutels niet zichtbaar neer
• Laat je sleutels in een openbare gelegenheid niet onbeheerd achter

TIP 5: Wees alert bij een particuliere koper
• Ga altijd mee met een proefrit stap tijdens de proefrit niet uit de auto
• Zorg dat je je sleutels terugkrijgt na de proefrit
• Geef je auto bij verkoop pas af wanneer deze is betaald, het kenteken is overgeschreven en je een officieel vrijwaringsbewijs hebt ontvangen


Hoe verklein je de kans op carjacking


TIP 1: Wees voorbereid
• Heb altijd een mobiele telefoon bij je voor calamiteiten
• Voorkom vaste vertrektijden en routes

TIP 2: Let op verdachte omstandigheden
• Let op personen die op korte afstand met je mee lopen en loop anders met een omtrekkende beweging naar je auto
• Controleer en observeer de omgeving rondom je auto
• Controleer de omgeving bij aankomst op je bestemming op een eventuele volger, rij anders een extra rondje
• Verzamel informatie bij verdachte omstandigheden: bijzondere kenmerken personen en het type, merk, kleur en kenteken van de achtervolgende auto

TIP 3: Je gedrag in de auto
• Probeer stilstand met de auto te voorkomen, laat deze zoveel mogelijk rollen
• Houd voldoende afstand als je stilstaat, zodat je weg kunt rijden bij calamiteiten
• Rijd in de stad altijd met vergrendelde portieren en gesloten ramen
• Open je auto als het mogelijk is via de centrale portiervergrendeling en vergrendel deze zodra je in de auto zit
• Parkeer je auto op een plek die goed zichtbaar is


Hoe verklein je de kans op een ongeluk


TIP 1: Laat je niet afleiden
• Gebruik in de auto geen mobiele telefoon
• Laat de radio zoals hij staat: verwissel geen cd en verzet de radiozender niet
• Eet niet in de auto
• Kijk niet achterom naar iets dat zich buiten voordoet
• Rijd niet onder invloed van alcohol en drugs of medicijnen met een nadelige invloed op de rijvaardigheid
• Richt je op het verkeer en niet op andere werkzaamheden, zoals make-up, scheren, iets zoeken in je tas
• Overschrijd de snelheidslimiet niet
• Houd je aan de verkeersregels
• Rijd niet agressief

TIP 2: Zorg voor regulier onderhoud
• Kleine beurt: minstens 1 keer per jaar of elke 10.000 km.
(motorolie verversen, oliefilter vervangen, remblokken controleren, bandenspanning controleren, onderkant wagen controleren, verlichting nakijken, koelwater van de radiator en ruitensproeivloeistof controleren (winter), oliepeil checken)
• Grote beurt: iedere 30.000 km.
(gelijk aan een kleine beurt, met als extra het vervangen van de lucht- en interieurfilter, bougies (benzine motoren) en brandstoffilter en een controle op de distributieriem, v-riemen, versnellingsbakolie, pon- en differentieel olie)
· Regelmatig controleren: lichten, bandenspanning en remverschil, eventuele roestvorming aan de carrosserie

TIP 3: Ga goed voorbereid op pad
◦ Geef je op voor een antislipcursus
◦ Houd rekening met slechte wegen


Hoe verklein je de kans om te water te raken en wat als het gebeurt


TIP 1: Bereid je preventief voor
• Oefen de ontsnappingsmethode, ook met je kinderen, eens op het droge
• Laat alle inzittenden bekend zijn met hoe je een autogordel moet losmaken
• Zorg voor een ‘life hammer’ in de auto, zowel voor- als achterin

TIP 2: Wees alert als je in de omgeving van water rijdt
• Vergrendel je auto nooit wanneer je langs water rijdt

TIP 3: Handel doordacht
• Voorkom paniek als je te water raakt
• Maak de autogordels los en ontsteek de verlichting
• Bereid de ontsnappingskans voor passagiers achterin voor
• Open de portierramen en een eventueel schuifdak om te kunnen ontsnappen
• Wacht bij een zinkende auto tot de portieren geheel onderwater zijn en er voldoende water in de auto is gestroomd
• Haal op het laatste moment diep adem om onderwater te kunnen handelen
• Ontgrendel de portieren en duw deze met constante kracht open
• Laat eventuele kinderen eerst ontsnappen door de geopende portieren
• Zorg dat de passagiers voorin eerst ontsnappen, zodat de passagiers achterin daarna meer ruimte hebben om de auto te kunnen verlaten.


Het voorkomen van diefstal, inbraak of een ongeluk is uiteraard altijd beter dan genezen. Zorg dat je deze risico’s verkleint door preventief te handelen en laat je eens adviseren over de mogelijkheden om je risico’s ook via een verzekering goed te dekken.

Bron: Adfiz