30 dec

Donkere dagen, meer inbrekers

InbrekersIn de wintermaanden wordt er vaker ingebroken, dat weet de politie al jaren. Een inbraak heeft grote gevolgen voor uw gevoel van veiligheid en voor uw portemonnee. Met een goede verzekering beperkt u de financiële schade.

In 2013 werd er in Nederland 87.480 keer ingebroken, wat neerkomt op 240 inbraken per dag. Dat is lager dan de 250 inbraken per dag in 2012, maar het gemiddelde schadebedrag per inbraak nam helaas wel toe. Inbrekers slaan dus minder vaak hun slag, maar gaan er wel vandoor met een grotere buit.

Vinex-wijk inbraakgevoeliger

De kans op inbraak blijkt overigens in Vinex-wijken 15% hoger te liggen dan in vergelijkbare stedelijke gebieden. Het Verbond van Verzekeraars vermoedt dat er in deze buurten minder sociale controle is omdat bewoners elkaar minder goed kennen. Men is daardoor minder alert op inbraaksignalen bij de buren. Vinex-wijken worden bovendien relatief vaak bewoond door tweeverdieners die overdag van huis zijn. En door het dubbele inkomen zijn er vaker waardevolle spullen in huis en gaan de bewoners ’s avonds nog al eens op stap.

Psychische klachten

Slachtoffers van een inbraak houden daar vaak langdurig psychische en lichamelijke klachten aan over. Dit blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar te maken kregen met een woninginbraak had een groot deel in de weken daarna last van inslaapproblemen, onrustig slapen of nachtmerries. Ook concentratieproblemen, neerslachtigheid en gespannenheid kwamen vaak voor. Bijna 40 procent zegt het gevoel van veiligheid in eigen huis kwijt te zijn. En maar liefst 20 procent verwacht zelfs zijn leven lang last te houden van een inbraak.

Maatregelen treffen

Voorkom inbraakellende door uw huis veiliger te maken. Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u talloze preventietips om de kans op inbraak te verkleinen. Met een goed beveiligd huis kunt u bovendien een korting krijgen op de premie van uw inboedelverzekering.

Wilt u meer informatie en advies over dekking en premies van uw inboedelverzekering? Neem contact op met ons kantoor.

23 dec

Kopen voordeliger dan huren?

kopen of hurenDuizenden huurders zijn het afgelopen jaar aan het rekenen geslagen: wat is voordeliger voor mij: kopen of blijven huren. Wij rekenen met u mee en kijken niet alleen naar de maandlasten.

De Volkskrant heeft onlangs voor tachtigduizend recentelijk verkochte of verhuurde huizen berekend wat er op verschillende plaatsen in Nederland per maand betaald wordt voor een vierkante meter huis. Opvallendste conclusie: Op Amsterdam en Utrecht na is kopen in Nederland per maand de goedkoopste optie. Hoe kan dat? Huren is duurder geworden omdat woningcorporaties de huren van vrijkomende woningen flink hebben opgetrokken. Maar een huis kopen is juist voordeliger geworden. De prijzen zijn sinds 2008 behoorlijk gedaald (hoewel ze het afgelopen jaar weer wat aangetrokken zijn). Belangrijker nog is de historisch lage hypotheekrente. Lage prijzen en gunstige rente maken koopwoningen op dit moment uiterst betaalbaar.

Blijvend lage maandlasten?

Maar hoe ontwikkelen de maandlasten van huurders en kopers zich? Als huurder krijgt u elk jaar een huurverhoging van enkele procenten. Als woningbezitter kunt u de hypotheekrente geruime tijd vastzetten waardoor uw netto maandlast amper oploopt. Aan het eind van de renteperiode is de hypotheekrente misschien wel hoger, maar u heeft dan ook een groter belastingvoordeel vanwege de hypotheekrenteaftrek. Omdat u iedere maand aflost op de hypotheek, daalt bovendien het bedrag dat u aan rente betaalt.

Onderhoudskosten

Bent u huurder, dan betaalt u wel voor klein onderhoud, maar grote zaken als renovaties, verbouwingen en schilderbeurten zijn voor rekening van de verhuurder. Als woningbezitter draait u voor alle onderhoudskosten zelf op. Gemiddeld zijn kopers naar schattingen zo’n 1 procent van de waarde van de woning per jaar kwijt aan onderhoud. Dit is een gemiddelde. Hoe hoog de werkelijke kosten zijn, verschilt per woning.

Financieel risico

Een woningeigenaar loopt een financieel risico, want een huis kan minder waard worden. De hypotheek is in dat geval hoger dan de waarde van de woning. Als u dan het huis verkoopt, heeft u een forse schuld bij de bank. Huurders hebben die onzekerheid niet. Aan de andere kant lost u als huiseigenaar iedere maand af op uw hypotheek en bent u na 30 jaar af van de hypotheeklasten. Daarmee is uw woning een aantrekkelijke spaarpot die zeker bij een laag pensioen heel goed uitkomt.

Wilt u de voor- en nadelen van een eigen woning eens bespreken met een financieel adviseur? Neem contact op met ons kantoor. Wij rekenen uit wat de financiële gevolgen zijn als u een huis aanschaft.

21 dec

Pakketverzekering levert voordeel op

PakketverzekeringDe meeste Nederlanders sluiten een schadeverzekering af op het moment dat ze dat nodig vinden. Omdat alles apart is afgesloten is het resultaat dan vaak een bonte verzameling van losse polisbladen. Dat kan overzichtelijker én voordeliger.

In plaats van losse verzekeringen kunt u er ook voor kiezen alle verzekeringen op te nemen in een pakket: de pakketverzekering. Dat heeft verschillende voordelen. Allereerst is het een stuk overzichtelijker. Geen aparte polisbladen meer, maar al uw verzekeringen netjes bij elkaar op één polisblad. Geen aparte afschriften of facturen meer per verzekering. In plaats daarvan staan en u voldoet de premie in een keer voor het hele pakket.

Premiekorting

Het tweede voordeel van de pakketverzekering is een financieel voordeel. U profiteert namelijk van een korting op de totaalpremie. Die korting wordt hoger naarmate u meer verzekeringen in uw pakket heeft. De totale korting kan wel oplopen tot 12%.

Oververzekerd of onderverzekerd?

Daarnaast is het met een pakketverzekering gemakkelijker om de verschillende verzekeringen goed op elkaar aan te laten sluiten. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat meerdere verzekeringen één bepaald risico afdekken. Verkeersrechtsbijstand bijvoorbeeld kan op de autopolis zijn meegenomen, maar ook op de rechtsbijstandverzekering en op de reisverzekering. In dat geval bent u oververzekerd en betaalt u te veel premie. Omgekeerd kunnen uw verzekeringen ook hiaten vertonen omdat er risico’s niet verzekerd zijn die u liever wel afgedekt ziet.

Periodieke controle

Ten slotte is de pakketverzekering een goede basis voor een periodieke controle door ons kantoor. Bent u nog naar wens verzekerd? Zijn er omstandigheden gewijzigd waardoor bepaalde dekkingen eraf kunnen of er juist bij moeten? Neem contact op met ons kantoor als u wilt profiteren van de voordelen van een pakketverzekering en als u uw hele pakket wilt laten doorlichten.

16 dec

Opstalverzekering dekt meer dan schade aan uw woning

OpstalverzekeringOp 3 augustus van dit jaar vielen tijdens werkzaamheden in Alphen aan de Rijn twee grote bouwkranen en een brugdeel om en kwamen terecht op enkele panden. Stelt u zich eens voor dat het uw woning is die getroffen wordt. Welke schade krijgt u dan vergoed? Schade aan uw woonhuis wordt gedekt door uw opstal- oftewel woonhuisverzekering. Vanuit deze verzekering wordt het herstel van de woning betaald. Moet het pand gesloopt worden, dan krijgt u geld voor een nieuwe woning. Uw huis is verzekerd voor de herbouwwaarde, dat wil zeggen het bedrag dat nodig is om een vergelijkbaar pand op dezelfde plek te herbouwen. De herbouwwaarde ligt doorgaans lager dan de verkoopwaarde.

Verblijfskosten

Niet alleen de schade aan uw pand wordt vergoed met de opstalverzekering. Want als uw huis grote schade oploopt, zijn er nog allerlei bijzondere kosten waarmee u te maken kunt krijgen. Als u bijvoorbeeld (tijdelijk) niet in uw huis kunt wonen, moet u naar een andere plek uitwijken. Vrijwel alle verzekeraars vergoeden dan de verblijfskosten voor een maximumtermijn van 3 maanden. Moet de woning worden herbouwd, dan wordt dat meestal verlengd naar 1 jaar. De vergoedingen blijken dan per verzekeraar sterk uiteen te lopen. Bij de een krijgt u de werkelijk gemaakte kosten vergoed, de ander vergoedt alleen de zogenaamde huurderving. Huurderving is het bedrag dat u aan inkomsten gemist had als u de woning had verhuurd. Het is de vraag of die vergoeding hoog genoeg is als u noodgedwongen in een hotel moet verblijven.

Opruimen en schoonmaken

Naast vergoedingen voor verblijfskosten kent uw woonhuisverzekering dekkingen voor andere bijzondere kosten. Dat zijn bijvoorbeeld de bereddingskosten: het geld dat u uitgeeft aan maatregelen om schade te voorkomen of te verminderen. Of de opruimingskosten als er bijvoorbeeld een uitgebrande keuken moet worden verwijderd. Is door de verzekerde gebeurtenis grond, grondwater of oppervlaktewater verontreinigd, dan krijgt u te maken met saneringskosten. En dan zijn er nog kosten om schade aan uw tuin te herstellen of om verplichte veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het plaatsen van een hek om de woning. Uit recent onderzoek is gebleken dat verzekeraars met name voor de bijzondere kosten heel verschillende dekkingen bieden.

Vrij om over te stappen

U heeft misschien een woonhuisverzekering afgesloten toen u uw huis kocht en er verder nooit meer naar omgekeken. Bovendien denkt u misschien dat deze verzekering verplicht afgesloten moet worden bij uw hypotheekverstrekker en dat overstappen niet mogelijk is. In werkelijkheid bent u vrij om uw eigen woonhuisverzekeraar te kiezen. Neem daarom contact op met ons kantoor om uw verzekering te laten doorlichten. Bent u ergens anders beter en/of goedkoper uit? Dan adviseren wij u daar graag over.

14 dec

Schade door terrorisme verzekerd?

terrorismeDe aanslagen in Parijs hebben de hele wereld geschokt. Uw gedachten gaan in de eerste plaats naar de slachtoffers en u stelt zich voor: wat als ik daar bij was? Of als mijn bedrijf schade oploopt door terrorisme?

Na de aanslag in New York op 11 september 2001 werd duidelijk dat terrorisme grote en ingrijpende gevolgen kan hebben, in sommige opzichten slechts vergelijkbaar met de gevolgen van oorlog. Allereerst is het menselijke drama enorm: onschuldige burgers kunnen vermoord worden of ernstig en blijvend letsel oplopen. Maar ook bedrijven kunnen schade lijden door een bom of een schietpartij. Verzekeraars concludeerden dat individuele maatschappijen deze risico’s nooit konden afdekken. Ze schrapten daarom op allerlei polissen de dekking van schade voortvloeiend uit terroristische activiteiten.

Onderlinge solidariteit

Om toch bescherming te bieden tegen de risico’s van terrorisme hebben verzekeraars in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Hier binnen verdelen zij de lasten onderling via een solidariteitsmechanisme. Zij dragen dus niet meer als maatschappij afzonderlijk het risico, maar springen in geval van een aanslag voor elkaar bij, om vergoedingen uit te keren aan getroffen verzekerden. Er is 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor schadevergoeding als gevolg van een terreurdaad. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers toch boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is. Het maakt dus niet uit waar u verzekerd bent.

Vandalismeverzekering

Wilt u extra zekerheid om schade door terreur, maar ook door vandalisme, rellen of sabotage vergoed te krijgen? Dan is een vandalismeverzekering misschien een goede oplossing. Materiële schade is gedekt, maar u kunt de verzekering vaak aanvullen met dekkingen voor extra kosten die u maakt. Denk bijvoorbeeld aan telefoon- of reiskosten. Ook schade die u ondervindt omdat uw bedrijf stil komt te liggen, is soms te verzekeren. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met ons kantoor. Wij zoeken uit of en hoe u zich kunt verzekeren.

11 dec

Arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk

ArbeidsongeschiktheidsverzekeringEen verzekering kiezen om te voorkomen dat uw inkomsten sterk dalen omdat u arbeidsongeschikt bent, is beslist geen standaard invuloefening. Want voor iedere ondernemer ligt dat risico weer anders. Wij gaan daarom met u in gesprek om u op maat te verzekeren.

Hoe groot is het risico dat u als ondernemer financieel in de problemen raakt omdat u arbeidsongeschikt bent? Op die vraag is geen algemeen antwoord mogelijk. Veel hangt af van uw financiële situatie voordat u door ziekte of een aandoening uitvalt. Ook maakt het uit in welke mate u arbeidsongeschikt bent. En als er andere inkomstenbronnen zijn of als u terug kunt vallen op een financiële reserve, ligt het risico weer anders.

Financiële situatie

Als wij met u in gesprek gaan over het verzekeren van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, analyseren wij daarom eerst uw financiële situatie. Wij kijken dan niet alleen naar uw inkomsten en uw vermogen, maar ook naar uw uitgaven en betalingsverplichtingen. Heeft u een partner, dan willen we ook graag weten hoe zijn of haar financiën eruitzien. Op basis hiervan kunnen we berekenen met welke inkomensterugval u rekening moet houden.

Wensen

In onze analyse is nog een factor van belang. Dat zijn uw persoonlijke wensen. Bent u bijvoorbeeld bereid om bij arbeidsongeschiktheid al uw spaargeld aan te spreken of wilt u het spaartegoed behouden voor de oorspronkelijke bestemming? Als u uw beroep niet uit kunt oefenen, bent u dan bereid om werk buiten uw vakgebied te accepteren? Kunt en wilt u uw huidige uitgavenpatroon versoberen? Wilt u een uitkering tot uw pensionering of vertrouwt u erop dat u na verloop van tijd weer zelf uw geld verdient? Zijn er ziekten of aandoeningen die u bereid bent uit te sluiten van de dekking?

Knoop doorhakken

Uw financiële situatie en uw persoonlijke wensen vormen het uitgangspunt voor ons advies. Uiteraard wilt u weten wat de gevolgen zijn voor de premie als u een bepaalde keuze maakt. Dat rekenen wij voor u uit. U hoeft pas een knoop door te hakken als u een compleet beeld heeft van uw inkomensrisico, de dekking van de verzekering en de premie die daarbij hoort.

Wilt u meer weten of wilt u advies? Neem contact op met ons kantoor.

09 dec

Zelf uw advocaat kiezen of niet?

Rechtsbijstand

Zelf uw advocaat kiezen of niet?

Met een rechtsbijstandverzekering, mag u tegenwoordig zelf uw advocaat kiezen als u met een rechtszaak te maken heeft. Maar dat is duur en verzekeraars hangen daar dus een prijskaartje aan. Dan toch voor de advocaat van de verzekeraar kiezen?
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, mag u voor een rechtszaak alleen een externe advocaat inschakelen met toestemming en in opdracht van uw verzekeraar. Tot twee jaar geleden gaf de verzekeraar die toestemming meestal alleen als het om zeer specialistische bijstand ging of bij zaken waar een advocaat verplicht is. Dat is slechts in 3% van alle rechtsbijstandverzoeken het geval.

Altijd vrije advocaatkeuze

Er kwam protest tegen de beperkte vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof van Justitie boog zich over de kwestie en gaf de protesterenden gelijk. Sindsdien mag u altijd zelf bepalen welke advocaat uw zaak gaat behandelen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Dus ook als een advocaat niet verplicht is, zoals bij arbeids- of huurzaken. Doorgaans mag u per procedure één keer zelf een rechtshulpverlener kiezen. Let op! U moet nog wel altijd om toestemming vragen. Gebeurt dit niet, dan krijgt u de kosten niet vergoed.

Beperking maximumvergoeding

Door de vrije advocaatkeuze zien rechtsbijstandverzekeraars hun kosten sterk stijgen. Want als zij een beroep doen op hun interne pool van juristen, is dat veel goedkoper dan wanneer zij een zelfstandige advocaat moeten betalen. Die kost algauw 200 euro per uur. De verzekeraars hebben daarom de maximumvergoeding voor externe advocaten fors verlaagd. Het maximum kan zelfs zo laag zijn dat het de vraag is of u überhaupt nog een zaak kunt voeren. Vooral als van dat bedrag ook nog de btw van 21%, de kosten van eventuele getuigen en deskundigen en die van de griffie en deurwaarders af gaan. Soms kunt u kiezen voor een hogere limiet, maar dan betaalt u ook meer premie.

Geschillencommissie

Misschien vindt u het vanwege de premie beter om uw belangen te laten behartigen door de advocaat van de verzekeraar zelf. Maar wat als uw rechtsbijstandverzekeraar laat weten dat uw rechtshulpverzoek geen kans van slagen heeft? Er komt dan geen rechtszaak, ook als u uw kansen zelf wel positief inschat. Of wat als u niet tevreden bent over de manier waarop uw zaak door de verzekeraar is behandeld? In beide gevallen kunt u een beroep doen op de geschillenregeling van de rechtsbijstandverzekering. Dan wordt een externe advocaat ingeschakeld die met een frisse blik naar uw dossier kijkt. Daar betaalt u niets voor en het advies van de externe advocaat is bindend: dat moet de verzekeraar uitvoeren.

Advies over rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering of denkt u erover om er een af te sluiten. Neem dan contact op met ons kantoor voor advies. Wij bespreken welke vormen van rechtsbijstand u wilt verzekeren, vergelijken de dekkingen en gaan na hoe het staat met de vergoedingen voor een externe advocaat. Pas dan zoeken we de polis die past bij uw wensen.

04 dec

Bereid u voor op brand

Bereid u voor op brand

In Nederland breekt er ieder jaar brand uit in 100.000 woningen. De impact daarvan op de getroffenen kan enorm zijn en de schade kan in de tonnen lopen. Aandacht voor brandpreventie blijft daarom nodig. Hoe voorkomt u brand? En wat moet u doen als er toch brand ontstaat?

BrandverzekeringZoals ieder jaar vinden de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar is er veel aandacht voor het brandrisico bij ouderen. Ouderen zijn soms vergeetachtig waardoor de kans op brand groter wordt. En als er eenmaal brand is, kunnen zij vaak minder snel ingrijpen en minder snel ontkomen. Omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en omdat het aantal ouderen stijgt, neemt in Nederland dit risico toe. Op de website van de nationale brandpreventieweken vindt u tips om de kans op brand bij ouderen te verkleinen.

Niet alleen voor ouderen, voor iedereen is het goed om te weten hoe brand voorkomen kan worden en wat u kunt doen als er toch brand uitbreekt.

Hoe voorkomt u brand?

Koken

 • Blijf bij voorkeur in de keuken als u kookt.
 • Is dit niet goed mogelijk, zet dan de kookwekker ter herinnering.

Roken

 • Rook nooit in bed of als u moe bent, in een luie stoel of op de bank.
 • Zorg dat uw sigaret altijd helemaal gedoofd is na het roken.

Apparaten

 • Reinig het filter van de wasdroger na elke droogbeurt om risicovolle stofverzameling te voorkomen.
 • Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos.
 • Zet apparatuur altijd uit voordat u het huis verlaat of gaat slapen.
 • Laat apparaten bij een mankement altijd goed repareren door een specialist.

Hoe grijpt u snel in bij brand?

Reageer op uw rookmelder

 • Hang verschillende rookmelders op in huis. Dit kan vaak heel eenvoudig met dubbelzijdige tape. U heeft dan geen boor nodig.
 • Koppel de rookmelders onderling. Als er dan ergens rook is, gaan alle rookmelders af.
 • Controleer de rookmelder regelmatig en vervang de batterij tijdig.

Zelf blussen

 • De meeste beginnende brandjes in huis kunt u blussen met water.
 • Als er olie of vet brandt, blus dan nooit met water, want dan ontstaat een grote steekvlam. Dek in dat geval de pan af met een passende deksel.

Vluchtroute oefenen

 • U heeft bij brand hoogstens 5 minuten om uw huis te verlaten. Bedenk daarom hoe u het snelst uw huis uit komt en leg deze vluchtroute vast.
 • Oefen de vluchtroute af en toe met uw ogen dicht.
 • Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is.
 • Spreek af waar u en uw huisgenoten buiten verzamelen.

Bel 112

Verzekering checken

Brand voorkomen is vooral belangrijk voor uw eigen veiligheid. Daarnaast loopt uw inboedel gevaar. De schade door brand kan enorm zijn. Neem contact op met ons om uw inboedelverzekering te laten checken op brandschade en vraag ons om advies over een passende verzekering.

02 dec

Glad wegdek, slipgevaar!

Het is zomaar gebeurd: ijzelvorming. Er is geen houden meer aan. Je verliest de grip op de weg en voordat je het beseft sta je stil tegen de vangrail. Met, in het meest gunstige geval, alleen blikschade…. Dan gaat het hele circus lopen. Van 112 tot aan de sleepdienst die samen zorgen dat jij en je auto thuis worden gebracht. Expertise wordt ingeschakeld door je adviseur die het verdere papierwerk voor zijn rekening neemt. Klaar ben je dan, zou je denken….. simpel toch?

Blik op de groene kaart

Helaas kan onschuldige blikschade een staartje hebben als je niet eerst controleert of je je auto wel bij jouw vertrouwde garage kunt laten repareren bijvoorbeeld. Om de premie scherp geprijsd te houden maken verzekeraars steeds meer afspraken met herstelbedrijven en worden de reparaties niet bij alle garages vergoed. Schadesturing heet dat in verzekeringsland. Een blik op de groene kaart is vaak voldoende om te zien of er sprake is van reparatie bij aangesloten bedrijven. Doe je dat niet dan kan jouw ‘verzekerde’ schade een onverwacht kostbare wending krijgen. Een flink hoger eigen risico of in sommige gevallen zelfs geen uitkering.

Een schade claimen is niet altijd slim

Maar ik ben toch verzekerd? Klopt. Toch is het soms slimmer om een kleine schade voor eigen rekening te nemen. Je adviseur helpt je graag bij het uitrekenen van de gevolgen.  Die zijn namelijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Daarna kun je zelf een keuze maken. Wel of niet claimen? That’s the question.

Laat de korting niet tussen uw vingers wegslippen

Wist u trouwens dat u vaak tot een jaar na het sluiten van het schadedossier nog uw schade kunt terugbetalen en zo uw korting kunt laten herstellen? U leest het goed: 1 jaar na sluiting dossier, dus niet na de schadedatum! Dat kan weleens heel slim zijn als u een tweede schade heeft binnen die 12 maanden. Betaal alsnog de eerste (kleine) schade terug, claim de tweede (grote) schade en zorg er zo voor dat u niet in een korte tijd veel korting verliest of misschien zelfs in de malus komt. Gratis tip van uw adviseur. Op die manier “slipt” de korting niet tussen uw vingers weg…..

Bron Adfiz