Cameraverzekering

afbeeldinglens150x150In samenwerking met Fotobond BNAFV (Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen) en Generali biedt Smeink Assurantiën een exclusieve collectieve cameraverzekering. Deze verzekering heeft een goedkope premie en goede voorwaarden waaronder een nieuwwaarderegeling van 5 jaar.

Premie Cameraverzekering

  • € 17,50 per € 1.000,- verzekerd bedrag
  • Minimumpremie: € 25,–
  • Poliskosten: € 3,63
  • Assurantiebelasting: 21%

Nieuwe aanvragen/Wijzigingen

Voor nieuwe aanvragen of wijzigingen op bestaande polissen maken wij gebruik van een wijzigingsformulier. Voor nieuw te verzekeren apparatuur ontvangen wij graag de kopie aankoopnota’s.

Aanvraag/Wijzigingsformulier downloaden

Schade melden

Een schade op de cameraverzekering kunt u bij ons melden via een schadeformulier. Wilt u hier zo duidelijk mogelijk op omschrijven wat de oorzaak van de schade is? Tevens worden wij graag geïnformeerd wat het schadebedrag ongeveer bedraagt. Wij willen u verzoeken om niet direct over te gaan tot het laten repareren van de apparatuur, gezien er mogelijk nog expertise plaats dient te vinden.

Schadeformulier downloaden

Voorwaarden

Hieronder kunt u de voorwaarden downloaden van de cameraverzekering. Voor deze collectieve cameraverzekering is een andere, veel ruimere schaderegeling van toepassing. Er wordt een clausule op uw polis geplaatst waarin deze schaderegeling gespecificeerd wordt.

Indien u deze bestanden niet kunt openen stuur dan een e-mail naar info@smeinkassurantien.nl Wij kunnen de documenten ook in een ander bestandsformaat toezenden.